Nieuws

Bijna driekwart mkb’ers voert actief beleid op verantwoord ondernemen

Alexander Rahusen over actief beleid op verantwoord ondernemen

Onderwerp staat hoog op de agenda, mede door aanstaande wet- en regelgeving

Delft, 2 november 2023 – Verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda van mkb’ers, blijkt uit cijfers van het Exact MKB Barometer onderzoek. Zo geeft bijna driekwart van de mkb’ers aan actief beleid te voeren op het gebied van verantwoord ondernemen en ziet 63% verantwoord ondernemen als belangrijke doelstelling.

Meeste beleid op diversiteit en inclusie

Met name diversiteit en inclusiviteit is een belangrijk thema voor mkb’ers. Meer dan een kwart (28%) van de mkb’ers voert namelijk actief beleid op deze thema's. Op de tweede plaatst staat het terugdringen van de CO2-voetafdruk van de eigen organisatie (27%). Bijna een kwart (24%) van de ondernemers voert actief beleid als het gaat om de CO2-voetafdruk van de hele sector waarin zij actief zijn. Bijvoorbeeld door te kiezen voor grondstoffen die het milieu zo min mogelijk belasten. Nog eens 21% van de mkb'ers steunt lokale maatschappelijke doelen.

Alexander Rahusen, Chief Financial Officer bij Exact en verantwoordelijk voor het verantwoord ondernemen programma van het bedrijf, is enthousiast over de activiteiten van ondernemers op dit gebied: “Als we dit onderzoek een paar jaar geleden hadden uitgevoerd, zouden de onderzoeksresultaten met betrekking tot verantwoord ondernemen er anders hebben uitgezien. Aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving stimuleren mkb’ers om zich meer bezig te houden met verantwoord ondernemen. Het is goed om te zien dat het mkb hier belang aan hecht. Niet alleen getuigt het van goed ondernemerschap, maar het biedt mkb’ers ook de kans om te anticiperen op uitdagingen waar ze mee te maken krijgen.”

Focus verschilt per sector

Zoals beschreven omvat verantwoord ondernemen meer dan het verminderen van de CO2-uitstoot. Waar ondernemers de focus op leggen, verschilt per sector. Hieronder de meest opvallende verschillen:

Ecologische voetafdruk terugdringen:
  • Bijna de helft (47%) van de mkb’ers in de bouw voert actief beleid op het terugdringen van hun ecologische voetafdruk. In de productiesector ligt dit percentage op 44%. Dat is aanzienlijk meer dan het mkb-gemiddelde van 30%.
Diversiteit & inclusie:
  • Slechts 16% van de mkb-bouwbedrijven voert beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. Het mkb-gemiddelde bedraagt 28%.
Lokale maatschappelijk doelen ondersteunen:
  • Ten opzichte van productie (16%) en handel (18%), kiezen mkb’ers in de bouw (25%), zakelijke dienstverlening (28%) en accountancy (29%) er vaker voor om verantwoord te ondernemen door lokale maatschappelijke doelen te ondersteunen.

Verantwoord ondernemen wordt voorwaarde

Alexander ziet dat sommige bedrijven nog achterblijven en benadrukt nogmaals het belang van verantwoord ondernemen: “Verantwoord ondernemen wordt steeds meer een voorwaarde, onder andere vanwege de CSRD-wetgeving die eraan zit te komen. Deze wet gaat in op 1 januari 2024 en geldt vanaf 2026 ook voor mkb-bedrijven. Het grootste deel van de mkb’ers zal hier binnenkort al indirect mee te maken krijgen, als leverancier naar grotere ondernemingen voor wie de wet dus al eerder van kracht is. Grote mkb-bedrijven zullen daarentegen een duurzaamheidsrapportage moeten gaan presenteren waarin zij aantonen hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. Het is belangrijk om je als ondernemer nu al voor te bereiden op deze wetgeving en beleid op te zetten.”

Tot slot geeft Alexander aan dat verantwoord ondernemen je veel kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van nieuwe medewerkers en klanten. "Uit het Exact MKB Barometer onderzoek blijkt ook dat veel mkb’ers momenteel worstelen met het vinden en vasthouden van medewerkers en klanten. Door mensen voorop te stellen, positioneer je jezelf als een aantrekkelijke werkgever en partner om mee samen te werken. Alleen mooie woorden zijn anno 2023 niet meer genoeg, zeker niet voor de jonge generatie op de arbeidsmarkt. Die is enorm kritisch en intrinsiek gemotiveerd duurzaam en verantwoord met de wereld om te gaan. Als je jonge mensen wilt aanspreken, dan moet je zorgen dat je zowel intern als extern verantwoord onderneemt en dit ook actief uitdragen."
NL Select your country