Nieuws

Aantal MKB’ers met positieve cashflow sterk gedaald

Cijfers Exact MKB-Monitor onderstrepen prognoses

Toenemende productiekosten, stijgende transportkosten en een groot tekort aan personeel. Het Nederlandse mkb staat voor ongekende uitdagingen. Hoewel veel bedrijven een positieve omzetgroei noteren, neemt het aantal mkb’ers met een positieve cashflow af. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor*, gebaseerd op verwerkte data van 340.000 administraties. In Q4 van 2021 noteerde nog bijna 49% van de Nederlandse mkb-bedrijven een positieve cashflow. In de eerste maand van 2022 is het aantal mkb’ers dat meer geld in kas kreeg dan het uitgaf sterk gedaald, naar circa 37%.

“Ondernemers staan voor grote uitdagingen en dat zien we terug in onze cijfers”, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. In januari van dit jaar behaalde het mkb een gemiddelde omzetgroei van 20,51%, flink meer dan de 13,74% van december 2021. Dat klinkt positief, maar kijken we naar de cashflow, dan weet slecht 37,39% van alle mkb’ers in de zwarte cijfers te blijven. Het betekent dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse mkb-ondernemers in de eerste maand van het jaar meer geld uitgaf dan het binnenkreeg. Dit is deels te verklaren door de lockdown die in januari van kracht was, maar de inflatie speelt ook een grote rol.”

Bouwsector is zorgenkind

De daling in cashflow is terug te zien in alle sectoren van het mkb, van accountants tot handel, horeca, dienstverlening en productie. “Waar deze sectoren in januari echter wel hun omzetgroei zagen toenemen, was de bouwsector de enige sector die de omzetgroei zag afnemen”, vervolgt Marcus Schuite. Ook de liquiditeitspositie van mkb-bouwbedrijven blijft achter ten opzichte van de andere sectoren. Circa 60% van alle mkb-bedrijven heeft minimaal €10.000,- in kas. Onder mkb-bouwbedrijven is dit slechts 48.23%. De grote oorzaken zijn waarschijnlijk de alsmaar toenemende kostprijzen van bouwmaterialen en stijgende arbeidskosten.”

Business software

Stijgen aantal faillissementen verwacht

Dat het percentage mkb-bedrijven met een positieve cashflow sterk daalt is een zorgelijke ontwikkeling. Op lange termijn kan dat ervoor zorgen dat bedrijven niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. “Hoewel cijfers van het CBS op dit moment historisch lage aantallen faillissementen laten zien, is de verwachting dat het aantal faillissementen in heel 2022 zal gaan stijgen. Onder andere als gevolg van het wegvallen van overheidssteun die bedrijven tijdens de coronapandemie ontvingen, maar ook door de oplopende inflatie. Deze cijfers bevestigen die prognose”, aldus Marcus Schuite.

*Over de MKB Monitor

Naar verwachting loopt de omzetgroei in de komende maanden iets terug. De Exact MKB Monitor voorspelt een afname van zo’n 5% naar een gemiddelde omzetgroei van circa 15% in maart 2022. Dit online dashboard met economische indicatoren is gebaseerd op geanonimiseerde data van 340.000 administraties en presenteert verwerkte cijfers van 340.000 administraties die continu worden geüpdatet en up to date is tot drie maanden terug.

Exact

Mediacontact

Wil je meer informatie over dit bericht, heb je een interviewverzoek, of andere media-gerelateerde vragen? Neem contact op met Annemarije Dérogée, head of Corporate Communications bij Exact, via media@exact.com.
NL Select your country