Nieuws

3 ontwikkelingen waar mkb’ers rekening mee moeten houden in 2024

Joep Hoeks, CPO Exact over ondernemerstrends voor 2024

En tips om hierop te anticiperen van Joep Hoeks, Chief Product Officer bij Exact

2023 was een uitdagend jaar voor veel ondernemers in ons land. Hoewel de inflatie in 2023 daalde ten opzichte van 2022, was het consumentenvertrouwen het hele jaar negatief. Ook gingen er 2023 meer bedrijven failliet dan in 2022 en bleef de krapte op de arbeidsmarkt hoog. Wordt 2024 een beter ondernemersjaar? Nu het einde van het jaar nadert, breekt traditioneel de tijd van vooruitkijken aan. Dit doen we samen met onze Chief Product Officer Joep Hoeks. In dit artikel vertelt hij welke ontwikkelingen mkb’ers en hun accountants in 2024 te wachten staan. Ook geeft hij tips om hierop te anticiperen.

1. “Efficiencywinst is een must om economisch uitdagende tijden de baas te blijven, automatisering is de katalysator”

Economische vooruitblik 2024

Zoals uit cijfers van het CBS blijkt, bevindt Nederland zich met drie kwartalen van economische krimp officieel in een recessie. En naar verwachting zal de economische groei in 2024 nihil zijn. De geopolitieke situatie maakt dat prijzen van grondstoffen en energie hoog zijn. Bovendien verwachten we dat de rentes in 2024 hoog blijven en daar zullen veel ondernemers de impact van voelen. Het maakt investeren een stuk lastiger: in de eigen organisatie, of specifieke middelen zoals machines. ING voorspelt dan ook dat de investeringen in 2024 met 1,7% afnemen. Daarnaast stijgen de loonkosten in 2024 fors, wat effect heeft op de dynamiek in de arbeidsmarkt. De betaalbaarheid van arbeid komt in 2024 onder druk te staan wat kan uitmonden in een oplopende werkloosheid. Toch blijft het ook het komende jaar voor veel bedrijven lastig om de juiste mensen te vinden en daarmee is deze recessie allesbehalve standaard.
“Om economisch uitdagende tijden de baas te blijven, is efficiencywinst een must. En ik ben van mening dat automatisering daar de katalysator voor kan zijn”, vertelt Joep Hoeks. “Automatisering maakt het mogelijk meer werk te verrichten in een korter tijdsbestek en met minder mensen. Dit geldt voor zowel operationele, financiële als HR-processen. Automatisering levert je bovendien gestructureerde data op, waarmee je het inzicht in je organisatie kunt vergroten. Neem bijvoorbeeld debiteurenbeheer: een slim automatiseringssysteem laat niet alleen zien hoeveel openstaande facturen je nog hebt, maar stuurt klanten ook automatisch herinneringen om facturen te betalen en doet dat op basis van klantprofielen op de juiste toon. Denk aan een strenge herinnering voor klanten die vaak te laat betalen en een vriendelijke herinnering voor wie normaalgesproken keurig op tijd betaald. Compleet met geïntegreerde betaallink beschik je zo over een handig instrument om de cashflow te verbeteren en actueel inzicht te houden op je financiële situatie. En met een order- en voorraadbeheer systeem heb je altijd de juiste hoeveelheid producten in huis en weet je precies op welke momenten in het jaar je meer voorraad moet aanleggen om klanten snel te kunnen leveren. Kortom: automatisering helpt je efficiënter te werken, maar ook om beter onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen en verder te groeien.”

2. “Bedrijven die innovaties als AI omarmen en tegelijkertijd oog houden voor de persoonlijke touch zullen in 2024 succesvoller zijn”

Technologische vooruitblik 2024

Het is een gevleugelde uitspraak: stilstand is achteruitgang. De hoge snelheid van onze 24-uurseconomie vraagt veel van ondernemers en vereist een hoge mate van wendbaarheid. Een trend die zich in 2024 zeker zal voortzetten. In lijn hiermee zien we dat generatieve AI zich verder zal ontwikkelen en de toepassingen steeds breder worden. Denk aan chatbots die worden ingezet ter ondersteuning van de klantenservice, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe producten of marketingcampagnes. Echter, die verdere efficiency-slag en inzet van AI leidt vaak tot productie en dienstverlening op massaniveau en een onpersoonlijke benadering. En dat terwijl juist de behoefte aan persoonlijk contact en op maat gemaakte ervaringen voor consumenten belangrijker worden in 2024, zo voorspelt ook het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau Gartner.
“Ik geloof sterk dat ondernemers technologische innovaties moeten omarmen, maar ook dat zij oog moeten houden voor de persoonlijke touch”, vervolgt Joep. “Bedrijven die hierin de juiste balans vinden, zullen in mijn ogen zowel in 2024, als op lange termijn succesvoller zijn. AI zal mensen niet gaan vervangen, maar het kan wel een waardevolle aanvulling zijn op mensenwerk. Als software zich op eenvoudige, routinematige taken richt, zijn mensen inzetbaar op creatievere posities. Die creativiteit is belangrijk in 2024, het maakt dat je onderscheidend kunt zijn en klanten die persoonlijke touch kunt geven. Creativiteit kun je bij jezelf zoeken, maar ook in samenwerking met andere partijen. Want krachtenbundeling leidt tot dynamische platforms met veel voordelen voor gebruikers. Bij Exact investeren we bovendien volop in User Experience. Want technologische vooruitgang is geweldig, maar het heeft ook impact op ons welzijn. De gemiddelde schermtijd van Nederlanders is – schrik niet – zo’n 5,5 uur per dag. We weten dat consumenten hun schermtijd komend jaar willen verminderen en dat kan als toepassingen heel gebruiksvriendelijk zijn en eenvoudig en snel werken. Die trend in gebruiksvriendelijkheid betreft trouwens niet alleen software, maar bijvoorbeeld ook de klantenservice, alles zodat consumenten persoonlijker én efficiënter bereikt kunnen worden.”

3. “Wees een verantwoorde ondernemer en werkgever: stel doelen op en maak ze meetbaar”

Maatschappelijke vooruitblik 2024

Deze trend doet zich al langer voor, maar bedrijven die in 2024 geen duurzame en ethisch verantwoorde keuzes maken, zullen achter het net vissen. Verantwoord ondernemen gaat dus niet alleen over impact op het milieu, maar ook op mensen. Natuurlijk is CO2-reductie belangrijk, maar oog hebben voor de lokale omgeving waarin je als bedrijf actief bent, telt minstens zo sterk. Evenals goed werkgeverschap. Zo blijkt uit een studie van de Europese Investeringsbank dat 76% van de Europeanen onder de 30 de klimaatimpact van een werkgever meeweegt in de keuze voor een nieuwe baan. Zoomen we verder in op werkgeverschap dan is groei en persoonlijke ontwikkeling ontzettend belangrijk. Uit recent onderzoek van GoodHabitz blijkt bijvoorbeeld dat 45% van de Nederlandse werknemers geneigd is opzoek te gaan naar een nieuwe werkgever bij onvoldoende mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Een goede werk-privébalans is zelfs voor 80% van de respondenten zeer belangrijk in de keuze voor een werkgever.
“Ondernemers hebben al langer de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan mens en milieu, maar in 2024 is het belangrijk ook concrete en meetbare doelstellingen op te stellen. Onder andere met oog op de CSRD-wetgeving. Hoewel deze verplichte duurzaamheidsrapportage voor kleinere bedrijven pas na 2026 gaat spelen, zullen zij er indirect eerder mee te maken krijgen, bijvoorbeeld als ze goederen of diensten aan grotere bedrijven leveren. Waar je als bedrijf precies op moet rapporteren zal per sector verschillen, maar in basis zal klimaatimpact een hoofdrol spelen. Ook wij geloven dat we verantwoorde keuzes moeten maken, daarom hebben we bij Exact een breed responsible business programma opgesteld dat integraal onderdeel is van onze bedrijfsstrategie. Zo is het geen aparte afdeling maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die betrokkenheid van collega’s is belangrijk om echt het verschil te maken. In 2030 willen we onze uitstoot met 50% hebben verminderd, ten opzichte van 2019. Begin dit jaar zagen we al dat onze voetafdruk met meer dan 30% gedaald is. Maar we hebben ook doelen gesteld op het gebied van diversiteit in ons personeelsbestand, ontwikkelingsmogelijkheden en onze bijdrage aan de lokale gemeenschap. Alle collega’s hebben bij Exact de mogelijkheid om drie werkdagen per jaar vrijwilligerswerk te doen. Iets waar ik mij persoonlijk ook graag voor inzet. Een ander mooi voorbeeld waarmee we willen bijdragen aan een betere werk-privébalans is onze pilot om een week per jaar vanuit het buitenland te werken”, aldus Joep.

Tot slot
Samenvattend kunnen we concluderen dat efficiëntie hét woord van 2024 is. Joep Hoeks besluit: “Zeker, en niet alleen zakelijk gezien. Door in te zetten op automatisering en nieuwe technologieën kun je efficiënter werken. Daarmee blijft er meer tijd over voor andere zaken, zoals creativiteit en persoonlijk contact met klanten, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en een fijne werk-privébalans.”
NL Select your country