Productie

Partnerschap in de keten faciliteert de groei van Factory Zero

Factory Zero uit Tiel wil de energietransitie voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar maken. We horen er de laatste tijd veel over: “van het gas af”, “duurzame energie” en “warmtepompen”. De bijdrage van Factory Zero is de integrated Climate Energy Module (iCEM). Alle relevante technieken die nodig zijn voor een zeer energiezuinige voorziening voor nieuwbouw en renovatie, worden in Tiel (her)ontwikkeld en op industriële schaal – en waar mogelijk circulair – geproduceerd. Factory Zero heeft een productiecapaciteit van meer dan 1500 energiemodules per jaar en realiseert dit met een groeiend team van inmiddels 40 medewerkers.

Dit snelgroeiend bedrijf realiseert zijn ambitie in samenwerking met innovatieve partners uit verschillende industrieën. Zo werkt Factory Zero met Bouwgroep Dijkstra Draisma en gevelpartner Rc Panels aan de renovatiefabriek “Future Factory” die vanaf 2025 jaarlijks 25000 slimme tech-gevels en daken gaat produceren.

Volgens Rik Voorn van Factory Zero kan deze missie alleen slagen met een sterke toeleverketen en een goede digitalisering van de processen. Ik geloof in partnerschap met leveranciers, aldus Rik, want groeien doe je samen.  Eigenlijk zijn we zo goed als onze slechtste leverancier. Onze methode is dat we plannen vanuit het voorbestek. We hebben dan een productieslot ongeveer 12 weken later. Vervolgens is er dan een afroep drie weken voor levering. Zo’n strakke planning is de bouw niet gewend. Onze puzzel start dus vanuit een forecast voor modules die 293 onderdelen hebben die door 188 leveranciers worden geleverd. Natuurlijk kan ik ook vanuit voorraden denken, dat geeft me zekerheid. Maar voorraad kost geld en ik wil geen magazijnen. Daarnaast geloof ik in uitbesteden zodat onze taak de eindassemblage is. Schoenmaker, blijf bij je leest. Naast produceren is de levering een integraal onderdeel van ons proces. Als we om 8 uur de sleutel van een huis hebben, dan staat er aan het einde van de dag een nieuwe installatie, inclusief werkzaamheden aan het dak. Bedenk daarbij dat goed personeel op de bouw een groeiobstakel is. Het vinden van productiemedewerkers is veel minder een probleem.

De strategische vraag is: ‘wat kunnen we minder doen, en kunnen we dan meer?’. Het gaat zo hard in deze branche dat we over drie jaar andere producten hebben. Digitalisering heeft impact op twee aspecten van de bedrijfsvoering: Inzicht in het productieproces, en de monitoring van geleverde iCEM modules. De werkvloer is ingericht op basis van one-piece flow. Terwijl Exact voor Productie daarbij essentieel is voor de aansturing van de keten (planning, bestellingen), zorgt Smart Production Solutions voor de aansturing van de werkvloer. Het inzicht in de voortgang zorgt enerzijds dat productiemedewerkers hun eigen keuzes kunnen maken, maar levert ook stuurinformatie over de TAKT tijden. Waar de automatisering nog beter kan is in de configuratie van de modules. Er zijn nu in theorie 16 miljoen combinaties van eigenschappen per module. Productconfiguratie is mogelijk een volgende stap in de digitalisering.

De monitoring van de iCEM modules is een waar staaltje Industry 4.0. Elke module heeft een ingebouwde processor die via een 4G modem contact houdt met de Google cloud. Niet alleen kunnen er signalen worden doorgegeven over het energiegebruik ten behoeve van de abonnementenadministratie in Exact Online, maar ook storingen en gegevens voor predictive maintenance worden opgepikt.

‘De opbouw van Exact voor Productie is logisch en makkelijk uit te leggen’ aldus Rik Voorn, ‘maar ik heb nog wel wat wensen voor de meerlaagse MRP’. ‘Smart Production Solutions maakt een goede vertaalslag naar de werkvloer voor wat betreft de uit te voeren taken’. Samen met Factory Zero staan Exact en SPS voor een opgave van groei en innovatie om de energietransitie te faciliteren.

 

Exact voor Productie:

Exact voor Productie ondersteunt je met optimale leverbetrouwbaarheid, flexibele productieprocessen en lage voorraadkosten. Profiteer van één systeem voor je complete bedrijfsvoering. Van productie, productieplanning, inkoop tot levering en facturatie met boekhouding en CRM. Met onze productie software stuur je de gehele fabriek aan én heb je compleet inzicht in je bedrijfsresultaten.

 

Smart Production Solutions:

Doorlooptijd verkorten en verbeteren efficiency: De Smart Production Suite helpt u bij het papierloos maken van de werkvloer. De Smart Production Suite is een app, bestaande uit meerdere modules, die mensen op de werkvloer voorziet van de juiste informatie op het juiste moment. En die de mensen op de werkvloer op een slimme intuïtieve manier verbruik van tijd, materiaal en eventuele feedback laat registreren. Alles met als doelstelling om de werkvloer efficiënt te laten werken en uiteindelijk te zorgen voor een kortere doorlooptijd.

NL Select your country