Productie

Door Exact heeft BVH Display meer grip en controle op de bedrijfsprocessen

Al meer dan dertig jaar is BVH Display in Lichtenvoorde een beeldbepalende speler in de Europese winkelstraten. BVH Display ontwerpt en produceert moderne sign- en displayproducten, zoals raambeplakking, gevelaankleding, lichtbakken en productpresentaties in de ruimste zin des woords. Ook dost de onderneming op internationaal niveau winkelformules uit en vertaalt BVH Display de individuele wensen van retailers in doeltreffende communicatiemiddelen. Men profileert zichzelf dan ook graag als huisstijlvisagist en dat met een ‘Achterhoekse no-nonsense mentaliteit’. ‘BVH Display geeft een winkel identiteit; dat is ons credo,’ legt Marco Roes, manager operations, uit.
Door Exact besparen we geld en behalen we tijdwinst!

Oude situatie

Sinds 2012 werkt BVH Display met de Exact-oplossing. Roes vertelt: ‘Wij vonden dat ons oude softwaresysteem niet meer voldeed aan de wensen die door onze klanten aan ons werden gesteld. Grote organisaties vragen bijvoorbeeld om rapportages en om een voorraadbeheersysteem. In onze oude situaties was dat er niet of was het niet goed geregeld.’ BVH Display komt na een periode van inventarisatie bij Exact uit. ‘Een pakket wat wereldwijd gebruikt wordt, moet wel goed zijn,’ zo luidt de redenering.

De oplossing

Dat die redenatie klopt, blijkt anno 2013. Roes en zijn collega’s hebben veel profijt van Exact. ‘Door Exact hebben wij nu een sluitende administratie en meer grip en controle op de bedrijfsprocessen,’ vertelt Roes. ‘We weten nu wie wat, waar en wanneer heeft gedaan. Die controlemogelijkheid is essentieel voor ons bedrijf, en daarin zijn nu stappen gemaakt ten opzichte van het verleden. De professionalisering van onze organisatie naar de klanten toe is sterk verbeterd.’

De voordelen

  • Financiële administratie is op orde; sluitende administratie
  • Rapportage naar de klant is veel accurater
  • Eén oplossing voor alle facetten binnen het bedrijf
  • Mogelijkheid tot correctie achteraf
  • Gebruikersgemak, en een overzichtelijke menustructuur
  • Tijdwinst door geautomatiseerd inkoopsysteem
  • Kostenbesparing door meer grip op bedrijfsvoering
NL Select your country