Productie

Maatwerk in flexibele verpakkingen bij AVI Volendam

Bij de Algemene Verpakkings Industrie, AVI Volendam, wordt al meer dan 60 jaar verpakkingsmateriaal geproduceerd voor levensmiddelen, maar bijvoorbeeld ook voor tijdschriften en meubels. Het basismateriaal daarvoor is kunststof dat verwerkt wordt tot zakken, vellen en folies, met en zonder bedrukking. 

Plastic verpakking, kan dat nog? Directeur Patrick Roskam reageert enthousiast op de vraag. “Duurzaamheid is juist een belangrijk aandachtspunt bij AVI Volendam. Verpakking speelt een rol bij het beschermen van de producten van onze klanten, en in samenwerking met onze klanten proberen we bijvoorbeeld om het plasticgebruik te reduceren door naar dunnere verpakking te streven. Ook kijken we naar stoffen die beter te recyclen zijn, en hebben we aandacht voor onze eigen afvalstroom.”

Patrick Roskam vertelt dat kunststof verpakkingsmateriaal vrijwel altijd klantspecifiek is. Met 1500 eindproducten zijn daar zowel eenmalige als repetitieve producten onder te vinden. Terwijl de producten meestal niet op voorraad gehouden worden, zijn de basismaterialen zo generiek dat ze in silo’s worden opgeslagen. Het productieproces wordt door drie afdelingen uitgevoerd. Allereerst is er de extrusie, waar het kunststof granulaat wordt verwerkt tot folieproducten. Die halffabricaten kunnen zonodig ook bedrukt worden, en tenslotte is er de nabewerking waar de eindproducten gesneden en geseald worden tot zakken en tassen of opgerold worden op kokers. Samen hebben de drie afdelingen 30 bewerkingsstations en zo’n 40 medewerkers.

Om alle medewerkers en processen juist aan te sturen wordt gebruik gemaakt van Exact voor Productie in combinatie met de Smart Production Suite van partner Smart Production Solutions. AVI Volendam heeft een lange geschiedenis met Exact. Er is gewerkt met Exact voor DOS, en tegenwoordig met Exact Online. Er zijn medewerkers die zich nog moeiteloos de toetscombinaties van DOS kunnen herinneren! Toch worden de voordelen van de huidige oplossing erkend. Patrick: “We hebben 25 jaar onze productie gepland in Excel en met plastic bakjes. Nu is de planning volledig geautomatiseerd.” Terwijl Exact voor Productie vooral gebruikt wordt door verkoop, werkvoorbereiding en de boekhouding, gaat de aansturing van de werkvloer met Smart Production Solutions. De werkorders worden gepresenteerd op tablet computers, en de bewerkingstijden worden ook daarop geregistreerd. Daarmee wordt gewerkt naar een papierloze werkvloer.

Is de overgang naar een beter geautomatiseerde fabriek pijnloos geweest? Volgens Patrick zijn er wel aanloopproblemen geweest met de massabalans. Voorheen werd op papier bijgehouden hoeveel kilogram kunststof granulaat er verbruikt werd, en hoeveel kilogram product er gereed gemeld werd. De verschillen konden verklaard worden uit verschillende soorten snijverliezen. Om dat ook goed in Exact Online te krijgen heeft wat hoofdbrekens gekost, maar inmiddels is daar weer grip op.

Automatiseren is nooit af. De volgende verbeterslag is de registratie van storingen van machines, en de registratie van kwaliteitskenmerken zoals foliediktes en uitval in Exact. De standaarden van BRC Packaging (wereldstandaard voor verpakkingsmateriaal) en ISO 9001:2015 worden regelmatig geactualiseerd en aangepast. Zo hebben we naar aanleiding van de introductie van versie 6 van BRC ook de “vrijgave van de productielijn” in SPS geimplementeerd. Veel van de producten worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie, en dus is aandacht voor voedselveiligheid ook een zorg voor AVI Volendam.

 

Exact voor Productie:

Exact voor Productie ondersteunt je met optimale leverbetrouwbaarheid, flexibele productieprocessen en lage voorraadkosten. Profiteer van één systeem voor je complete bedrijfsvoering. Van productie, productieplanning, inkoop tot levering en facturatie met boekhouding en CRM. Met onze productie software stuur je de gehele fabriek aan én heb je compleet inzicht in je bedrijfsresultaten.

 

Smart Production Solutions:

Doorlooptijd verkorten en verbeteren efficiency: De Smart Production Suite helpt u bij het papierloos maken van de werkvloer. De Smart Production Suite is een app, bestaande uit meerdere modules, die mensen op de werkvloer voorziet van de juiste informatie op het juiste moment. En die de mensen op de werkvloer op een slimme intuïtieve manier verbruik van tijd, materiaal en eventuele feedback laat registreren. Alles met als doelstelling om de werkvloer efficiënt te laten werken en uiteindelijk te zorgen voor een kortere doorlooptijd.

NL Select your country