Finance

Soweco: "Exact Synergy brengt mensen dichter bij elkaar"

Soweco NV uit Almelo noemt zich geen sociale werkplaats maar een mensontwikkelbedrijf voor Soweco NV in Almelo is een professioneel leerwerkbedrijf voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Het bedrijf helpt mensen die onder de Wet Sociale Werkvoorziening vallen en andere kwetsbare groepen mensen vaardigheden te ontwikkelen en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Geheel in lijn met deze missie, zocht Soweco een softwareoplossing gericht op mensen. Senior applicatieconsultant Jacques Bril: ‘Exact Synergy versnelt processen én brengt mensen dichter bij elkaar.’
Mensen dichter bij elkaar brengen met Exact Synergy.

Oude situatie

Soweco gebruikte een aantal verschillende softwareoplossingen naast elkaar, een situatie die niet meer voldeed na de omvorming van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf. De nadruk kwam meer te liggen op dossiervorming voor de mensontwikkeltrajecten, naast de financiële en logistieke processen, relatiebeheer en contractbeheer. Maar er was te weinig overzicht, onvoldoende controle en onvoldoende integratie van de bedrijfsprocessen.

De oplossing

Exact Synergy biedt oplossingen voor verschillende automatiseringsvraagstukken. Exact Synergy integreert processen en maakt de samenvoeging en uitwisseling van gegevens uit verschillende software mogelijk. Medewerkers kunnen zich naast de primaire systemen wenden tot één centraal systeem: Exact Synergy. Dat werkt efficiënt en vergemakkelijkt de communicatie. Iedereen weet nu veel beter wat er speelt.

De voordelen

  • Processen versnellen
  • Communicatie verbeteren
  • Efficiënter werken
NL Select your country