Accountancy

Statement of direction: Product Line Accountancy

Ondernemen is visie hebben. Zien waar een bedrijf heen moet groeien, voorbij nu. De stip op de horizon bepalen, en dan richting kiezen. Dat geldt voor ondernemers, accountants en ook voor Exact. Wat kunnen accountants en administratiekantoren van ons verwachten? Welke kansen en uitdagingen zien we? Waar zetten we op in als het gaat om productontwikkeling? Waarin investeren we? Kortom: welke richting kiest Exact? In dit Statement of Direction presenteren we onze strategische visie op accountancy, zodat u een helder beeld krijgt van het perspectief. Nu en in de toekomst.

NL Select your country