Welkom in de wereld van het onderwijs

Het onderwijs verandert. Kwaliteit, kostenbeheersing en transparantie worden steeds belangrijker, net als bij bedrijven. Er wordt de komende jaren veel gevraagd van uw organisatie. De toenemende autonomie van scholen en een terugtredende overheid heeft als effect dat het verantwoordingsproces belangrijker wordt. Ouders worden steeds kritischer. Er moet zuiniger met beschikbare gelden worden omgesprongen en er wordt kritischer gekeken naar het gevoerde beleid. Dit stelt uw organisatie voor nieuwe uitdagingen.

Het onderwijs: Beter presteren met minder middelen

Er zal uiterst efficiënt met beschikbare gelden moeten worden omgegaan en er worden goede prestaties verwacht. Ook is er sprake van een veranderende rol van de financieel manager. Van hem of haar wordt verwacht dat ze meer betrokken zijn bij de algehele beleidsbepaling voor de organisatie. Daarom is het essentieel dat u de zaken op orde hebt: overzicht over geldstromen, professioneel projectmanagement en een strak budgetteringsproces. Exact voor Onderwijs kan u daarbij helpen.

Exact, uw business partner voor beter onderwijs

Exact richt zich met haar specialisatie en met een breed portfolio op de onderwijsmarkt. De onderwijsmarkt is al meer dan 30 jaar een specialisatie en daarmee een strategische markt voor Exact en haar business partners. Exact werkt al meer dan 30 jaar voor en samen met relaties en business partners in het onderwijs. Gezamenlijk streven we voortdurend naar innovatie en het verbeteren van kwaliteit, om zo de steeds weer hogere verwachtingen van de markt en uw leerlingen te helpen realiseren.

Wij richten ons samen met onze gespecialiseerde business partners op het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van standaard software oplossingen ter ondersteuning van de complexe financiële en projectmanagement processen in de breedste zin.

De volledige integratie van alle financiële processen

Voordelen van je financiële administratie met Exact

Met de financiële dashboards en rapportages heb je direct inzicht in al je financiële processen. Van een interactieve balans, budget en cashflow, tot controles en auditing. Risk management, compliance en control komt samen in één financieel systeem. Maak winst met financieel projectmanagement en verminder handmatig werk door digitale verwerking en automatische inboeking van facturen.

Reëel inzicht in resultaten

Met onze business intelligence oplossing Exact Insights heb je een standaard financieel dashboard tot je beschikking. Hiermee zet je eenvoudig grote hoeveelheden data moeiteloos om naar zinvolle informatie, organisatie brede KPI’s en trends. Een krachtig onderdeel van het Finance dashboard is de ‘wat-als’ analyse. Aan de hand van een aantal variabelen die je opgeeft rekent het systeem een aantal mogelijke scenario’s door. Ondersteun je financiële analyses met deze krachtige tool.

Professionaliseer uw inkoopproces

Procure to pay of purchase to pay is het automatiseren van het proces van inkoop tot crediteur, van het verzoek om een product of dienst aan te schaffen tot de uiteindelijke factuur en betaling. Vaak is er in dit proces nog veel winst te behalen. Aan de inkoopkant door slimmer te bestellen en aan de achterkant bij de crediteurenadministratie. Met Exact krijg je de controle over de bestedingen van je gehele organisatie. Optimaliseer je inkoopprocessen met een zichtbaar financieel resultaat.

  • Openbaar Onderwijs Groep Groningen
  • ROI Noord Nederland
  • Onderwijsstichting Arcade
  • Stichting VO Haaglanden

KlantverhalenOpenbaar Onderwijs Groep Groningen

Vroeger hadden alle 30 scholen van de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2), hun eigen bankrekening, waardoor er een complex en foutgevoelig declaratiestelsel was ontstaan. Door de implementatie van Exact Globe, de hardcore boekhouding, en Exact Synergy, de grote verbinder, ontstond samenhang, overzicht en controle.

KlantverhalenROI Noord Nederland

Voorheen zat de kennis vooral in de hoofden van de leerlingbegeleider of stond het ergens in een Excel-lijst, nu rollen deze gegevens bij een aanvraag zo uit het systeem.

KlantverhalenOnderwijsstichting Arcade

Arcade heeft als doel om goed onderwijs te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Daarnaast heeft de stichting een faciliterende poot. Zij richten de processen in, zodat de 29 scholen zich kunnen focussen op hun core business, namelijk kwalitatief goed onderwijs geven.

KlantverhalenStichting VO Haaglanden

Onze stichting heeft vooral een controlerende en rapporterende functie. Exact past dan ook goed bij onze organisatie. Met Exact Financials Enterprise kunnen de gebruikers op de scholen nu snel en eenvoudig informatie invoeren en raadplegen via internet.

Lees meer over onderwijs en Exact

NL Select your country