Technologie

Zo blijft Exact Online snel en stabiel in 2020

Exact Online is in 2019 hard gegroeid; in functies en aantal gebruikers. Hosting director Bart Lubberink legt uit wat zijn team heeft gedaan om de software snel, stabiel en veilig te houden en de plannen voor dit jaar.

Minder downtime, minder incidenten

Ook al lijkt het soms of Exact Online vanzelf werkt, achter de schermen werken we hard om de applicatie stabiel en beschikbaar te houden. Door de inzet van het team databasespecialisten, platformengineers en security-experts hebben we in 2019 minder incidenten en downtime gehad dan de jaren daarvoor.

Beter informeren

Dat betekent niet dat we klaar zijn. Sterker nog, er ligt alweer een groot aantal verbeterplannen en -maatregelen op de plank. Zo willen we beter informeren bij verstoringen. We houden we je op de hoogte van maatregelen die we nemen om verstoringen te voorkomen, bugs te repareren en incidenten vlot op te lossen.

Meer specialisten in huis

Daarom is het cloudteam uitgebreid met meer specialisten. We gaan we verder op de weg die we halverwege 2019 zijn ingeslagen om minder activiteiten uit te besteden en volledig zelf de controle te nemen over de applicatie en de infrastructuur.  

De resultaten

In de eerste dagen van 2020 hebben we een recordaantal gelijktijdige gebruikers gezien zonder dat dat heeft geleid tot overbelasting van de applicatie, zoals dat in het verleden wel eens het geval is geweest. Door steeds verder te verbeteren, functies van elkaar te scheiden en de applicatie beter af te stemmen op de infrastructuur zien we een verdere groei met vertrouwen tegemoet.

Ik kan niet garanderen dat er geen incidenten meer zullen voorkomen, maar wel dat een groot team van mensen dag en nacht in de weer is om dat te voorkomen en dat we daarin steeds meer slagen.

NL Select your country