Synergy

Melding: Pop-up blocked. Please enable pop-ups for this site

Op dit moment is er een issue bekend met betrekking tot de pop-up/bladervensters in Exact Synergy Enterprise.

Bij het openen van een bladervenster, bijvoorbeeld bij het selecteren van een land bij het zoeken naar een medewerker verschijnt de melding “Pop-up blocked. Please enable pop-ups for this site” terwijl de optie 'Allow all sites to show pop-ups'  (of 'Alle sites toestaan pop-ups weer te geven') is ingeschakeld.

Bij het wegklikken van de melding kan het in specifieke situaties voorkomen dat de browser niet meer reageert.

De situatie doet zich alléén voor bij Google Chrome versie 37.0.2062.102 of hoger.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een oplossing voor deze situatie. Zodra er meer bekend is wordt u hierover geïnformeerd via dit blog.

 

Update 17-9-2014: Er is een workaround beschikbaar voor deze situatie. In document 26.061.144 op onze customer portal kunt u hier meer over lezen.

NL Select your country