Exact Online

Werken met vaste verkoopfacturen

In Exact Online is het mogelijk om een standaard factuur te maken en deze periodiek voor één of meerdere klanten tegelijkertijd aan te maken. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld panden verhuurt.

Vaste verkoopfactuur

Om een vaste verkoopfactuur aan te maken gaat u naar en wanneer u werkt in het Tab-menu. Kies hier voor Nieuw.

De vaste verkoopfactuur maakt u aan zoals iedere andere verkoopfactuur.  Wanneer u werkt in het Tab-menu dan gaat u naar het scherm en wanneer u werkt in het Panel-menu,  gaat u naar . Telkens wanneer u de factuur wilt versturen genereert u deze. Selecteer de vaste verkoopfactuur in de lijst en kies voor Facturen genereren zodat de wizard verschijnt.

Wanneer u een vaste verkoopfactuur voor meerdere klanten tegelijkertijd wil genereren kunt na het volgen van de instructies op het vergrootglas klikken achter het veld Relatie. Hier kunt u meerdere relaties selecteren om een factuur voor te genereren. Via Aanpassen kunt u ook gebruik maken van de optie Classificaties om snel de klanten te selecteren die aan een classificatie zijn gekoppeld. Volg de instructies in de wizard om de facturen te genereren. Wanneer u dit gedaan heeft verschijnt het scherm Facturen afdrukken. Hiermee kunt u de facturen definitief of Proef afdrukken.

Klanten koppelen aan een classificatie

Wanneer u een groot aantal relaties heeft opgeslagen in uw administratie, kan het nuttig zijn om classificaties te maken of de relaties te groeperen. U kunt onbeperkt classificaties aanmaken. Het aanmaken van classificaties kunt u doen via het menu of via . Klik op de knop Nieuw om een nieuwe classificatie aan te maken, of selecteer een bestaande classificatie en klik op Bewerken om deze aan te passen.

Classificaties kunt u toewijzen aan uw relaties via het scherm Onderhoud: Relatie. U kunt classificaties aan meerdere relaties tegelijkertijd koppelen via of via , vink hier de relaties aan die aan een classificatie gekoppeld moeten worden en kies voor Bewerken (allemaal tegelijkertijd). Nu kunt u de classificatie selecteren die gekoppeld moet worden aan de geselecteerde relaties en vervolgens kiezen voor Bijwerken.

NL Select your country