Exact Online

Tip: De btw-bedragen gesplitst op de factuur weergeven

Vaak komt het voor dat u een factuur wilt aanmaken met meerdere btw-codes, zoals 6% en 19%. Dan wordt de btw-code en het daarbij horende btw-bedrag getoond per artikelregel. Dit is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Velden aan lay-out toevoegen
De btw wordt nu gespecifieerd met de velden btw-code, btw-bedrag en btw percentage. Als u deze velden op uw factuur nog niet heeft staan maar wel wilt gebruiken, dan kunt u die als volgt toevoegen:

 1. Open de factuur lay-out.
 2. Klik op het paarse blok waarin de artikelregels komen te staan.
 3. Klik vervolgens op “Velden”, de knop die zichtbaar wordt naast Toevoegen.
 4. Nu kunt u de genoemde velden aanklikken en toevoegen. Met de CTRL toets kunt u meerdere velden tegelijk toevoegen. Vervolgens versleept u de velden naar de juiste plaats, of u verplaatst ze door middel van de pijltjes op uw toetsenbord.
 5. Voeg nu de kopteksten toe: Klik op de rode balk en op “Toevoegen”.
 6. Kies voor Tekst (Label).
 7. Verplaats het veld en klik op “Bewerken”. Nu kunt u de tekst invoeren, zoals ‘btw-code’.

Uitsplitsen
Maar het is uiteraard ook handig om de totalen van de btw-bedragen per code onderaan de factuur uitgesplitst te zien. Dit uitsplitsen kan geheel automatisch door het gebruik van de juiste velden. De meest gebruikte velden hiervoor ziet u in het voorbeeld hieronder.
Als u deze velden nog niet op de lay-out heeft staan dan kunt u deze op de volgende manier toevoegen:

 1. Klik op het groene blok met de totalen zodat deze geselecteerd wordt.
 2. Klik op “Velden”.
 3. Kies onder het kopje ‘Btw: Totaal’ voor bijvoorbeeld ‘Btw: Omschrijving’ en klik op toevoegen. (Hetzelfde geldt voor andere velden zoals btw-code en bedrag).
 4. Versleep dit veld naar de juiste plek.

Als u nu een factuur maakt met twee codes dan zal dit automatisch uitgesplitst worden in twee regels met btw-bedragen. Als u maar één code in de factuur heeft staan dan wordt er één regel ingevuld.

Op deze manier kunt u uw btw-bedragen automatisch laten splitsen op uw factuur zodat uw klant weet waar het totaalbedrag uit opgebouwd is.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen we graag van u!

NL Select your country