Exact Online

Verlof- en verzuimregistratie binnen Exact Online

De verlof- en verzuimregistratie van Exact Online Salaris is vanaf 6 november commercieel beschikbaar. Hiermee komt een einde aan de controlled release fase van deze functionaliteit. Met de verlof- en verzuimregistratie is het mogelijk om de opbouw en opname van verlof en verzuim op de loonstrook te tonen. Ook is het mogelijk om roosters voor medewerkers te definiëren.

Controlled release resultaten
Deze functionaliteit is enthousiast ontvangen door de controlled release klanten. Het is volgens hen duidelijk en het verlofsaldo kan eenvoudig op de loonstrook worden getoond. Het heeft toegevoegde waarde ten opzichte van Exact Online Salaris en zij raden dan ook iedereen aan om er gebruik van te maken. Vanaf de nieuwe release van Exact Online zal deze functionaliteit standaard onderdeel uitmaken van Exact Online Salaris en het brengt geen additionele kosten met zich mee. 

Wat heeft de verlof- & verzuimregistratie allemaal te bieden?
Gebruikers kunnen zelf bepalen welke verlofgegevens ze op de loonstrook willen tonen. Dit kan per arbeidsvoorwaardengroep gedefinieerd worden, zodat verschillende gegevens per groep medewerkers getoond kunnen worden. Bij de opbouw van verlof wordt automatisch rekening gehouden met de deeltijdfactor van de medewerker. Het is mogelijk om de opname van verlof en verzuim per periode of datum gerelateerd in te geven.

Vanuit de verzuimregistratie is via een grafiek in één oogopslag zichtbaar in welke fase van de Wet Verbetering Poortwachter de ziekmelding valt. Door op de betreffende fase te klikken wordt een document geopend waarin informatie over de Wet Verbetering Poortwachter is terug te vinden en de betreffende fase met bijbehorende acties in uitgelegd wordt.

Het is ook mogelijk om roosters voor de medewerkers te definiëren. Er is keuze uit verschillende roosters, zoals een rooster gebaseerd op het gemiddeld aantal uren en dagen per week, of een rooster gebaseerd op tijden per dag. Daarnaast is het mogelijk om twee (of meerdere) wekelijkse roostercycli aan te maken. 

NL Select your country