Exact Online

Nieuwe gebruikersinterface voor Exact Online

Er komt een belangrijke update eind februari voor Exact Online waar we u graag vooraf over willen informeren. Het eenvoudig kunnen werken met Exact Online en het daarbij behorende gebruiksgemak is erg belangrijk voor onze klanten. Daarom is het continu verbeteren van de ervaring die Exact Online levert een van de belangrijkste punten op de roadmap voor de product ontwikkeling in 2013 en de volgende jaren. Dit doet Exact natuurlijk in nauwe samenwerking met haar klanten.

Dit is uiteraard een continu proces, waarbij in februari een belangrijke eerste stap wordt gezet. Deze stap bestaat uit:

  • Moderner uiterlijk (contrast en kleur gebruik)
  • Eenvoudiger weergeven van informatie
  • Gemakkelijker administratie te beheren, door functies voor het beheer bij elkaar te zetten
  • Verbeterde help en zoek functies
  • Introductie van My Exact: alle informatie voor het beheer bij elkaar
  • Introductie tab voor Accountants: Alle specifieke accountancy functies bij elkaar

Als gevolg hiervan zullen het DOS en PANEL menu met deze update definitief worden vervangen door het TAB menu, welke we in 2010 introduceerden. We begrijpen dat dit impact heeft bij iedereen die met deze menu’s prettig werkt. Echter wij zijn er van overtuigd dat de meerwaarde van de verbeterde interface (schermen) veel groter is in de gebruiksbeleving van medewerkers en klanten en bijdraagt aan het efficiënter (en prettiger) werken met Exact Online.

Maar wat doet het vernieuwde TAB menu? In deze blogpost gebruiken we scherm afbeeldingen uit de Engelse versie. Natuurlijk is dit voor u straks in het Nederlands beschikbaar.

Moderner uiterlijk
Nieuw frisser en vriendelijker uiterlijk. Gebruik van moderne kleuren, nieuwe iconen en een beter leesbaar lettertype geven een rustig en overzichtelijk beeld. Er is extra aandacht voor het contrast op de pagina’s. Meer contrast is belangrijk voor slechtzienden en mensen met kleuren blindheid (gevalideerd met WCAG 2.0) maar verhoogd ook het gebruikers gemak voor alle klanten.

Exact Online_1

Dezelfde informatie wordt eenvoudiger gepresenteerd
In de nieuwe schermen is er meer focus op en meer ruimte voor de inhoud. Functies die niet primair nodig zijn hebben we verplaatst en in de lijstschermen worden overbodige regels weggelaten hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud. Voorbeelden van opties die verplaatst zijn: de opties voor het aanpassen van het scherm, het printen en exporteren naar Excel wordt nu getoond in een uitklap menu.

Exact Online_2

Met kleur wordt benadrukt welke button (actie) het meest voor de hand ligt.

Exact Online

Het is gemakkelijker uw administraties te beheren
Alle functie voor het beheren van een administratie zoals stamgegevens, instellingen en het maken van een (incidentele) back-up zijn nu direct terug te vinden in één overzichtelijk uitklap menu van de administratie. Dus niet meer zoeken in verschillende menu’s.

Exact Online

Verbeterde hulp en zoekfunctie
Zoeken heeft een centralere plek gekregen op de pagina. Het zoekveld is vergroot en er wordt subtiel aangegeven dat (met het zoekvenster) er direct gezocht kan worden naar bijvoorbeeld een relatie, factuur, boekingen en meer.

Exact Online

De verschillende helpfuncties zijn nu geconcentreerd op één plek in het menu. Er wordt duidelijk aangegeven in het help menu dat de helpinformatie over de huidige pagina wordt aangeboden.

Exact Online

Slimme hints om nog gemakkelijker te navigeren. Bijvoorbeeld het tonen van een home icoon wanneer u met de muis over het Exact Logo gaat.

Exact Online

My Exact Online
Met de introductie van My Exact Online wordt het beheren van uw abonnement en het wijzigen van gebruikersinstellingen nog gemakkelijker. Eén centrale plek voor het beheren van ‘uw’ Exact Online. Direct vanuit het menu kunt u via My Exact Online deze functies snel terug vinden.

Introductie van de accountancy tab
Introductie van een speciale tab voor Accountants waarbij alle specifieke accountancy functies bij elkaar staan. In onderstaande afbeelding is de nieuwe tab weergegeven.

Exact Online

NL Select your country