Exact Online

Stuklijst en Backflush functionaliteit beschikbaar in Exact Online Productie

Sinds juli neemt een geselecteerde groep klanten deel aan de Controlled Release fase van Exact Online Productie. Vanaf nu is er nieuwe functionaliteit beschikbaar binnen Exact Online Productie. Het is nu mogelijk om te werken met stuklijst en backflush.

Stuklijst
Een stuklijst is een geconsolideerde lijst van alle maakartikelen, subonderdelen, halffabricaten en componenten welke worden gebruikt om een product of een artikel te produceren. De stuklijst bevat naast de materialen ook alle bewerkingsvolgorderegels. Daarnaast is het mogelijk met versies te werken en de versies van een status te voorzien (actief, historisch, te verwerken en goedgekeurd).  Ook bieden we de mogelijkheid om een stuklijst van en naar een ander artikel te kopieren. De stuklijst vindt u terug in het onderhoud van een artikel onder het kopje Monitor.

Backflush
In de basis staat de 'backflush' functionaliteit voor het automatisch uitvoeren van urenrealisaties en materiaaluitgiften tijdens de ontvangstregistratie van de productieorder. In productieomgevingen kunt u de 'backflush' optie toepassen bij de productie van goederen volgens een stuklijstversie met vastgestelde materialen, aantallen en bewerkingen. Bij ontvangst van de productieorder via kunnen van alle in de stuklijst opgenomen onderdelen, automatisch alle uitgiften en realisaties uitgevoerd worden conform de in de stuklijst vastgelegde waarden.

Dit betreft een vinkje ‘backflush’ welke te vinden is op de plaatsen waar u materialen en bewerkingen (uren) vastlegt; offerte, werkorder en nu dus ook de stuklijst.

Meer informatie:

 

 

  

Picture credits

NL Select your country