Exact Online

Gemiddelde voorraadwaarderingsmethode voor Exact Online Handel en Productie

Een belangrijk onderdeel voor de internationalisering van Exact Online is de ondersteuning van een Gemiddelde voorraadwaarderingsmethode. Binnen Europa wordt doorgaans gebruik gemaakt van een methode gebaseerd op de Standaard kostprijs terwijl in andere landen zoals in de UK en USA men een Gemiddelde methode prefereert. Toch zien we ook binnen de Nederlandse markt een wens naar een methode om om te gaan met fluctuerende inkoopprijzen. Op dit moment hebben we de Gemiddelde methode beschikbaar gemaakt in een controlled release fase.

Beschikbaarheid
De methode is ontwikkeld voor de oplossingen Handel en Productie. Het zal onderdeel zijn van de Basis, Geavanceerd en Premium (toekomstig) edities. Het betreft een algemene instelling wat betekend dat het voor de hele administratie van toepassing is en niet per artikel of assortiment. Op dit moment wordt er niet gewerkt aan andere methodes zoals FIFO, LIFO, etc. Het toepassen van de juiste voorraadwaardering dient zorgvuldig overwogen te worden. Het aanpassen van de methode zal geen aanpassing doen van historische transacties en anderzijds kunnen transacties niet ongedaan worden gemaakt als er wordt besloten dat een gekozen voorraadwaarderingsmethode niet aansluit bij de wensen.

Handel
Voorraadtransacties zijn niet meer gebaseerd op kostprijs uit het artikelstambestand maar op inkoopprijs. De gemiddelde kostprijs wordt aangepast bij elke Ontvangst en de voorraadwaarde is product van het voorraad aantal en de gemiddelde kosten. De kostprijs verkopen is gebaseerd op the dan gemiddelde prijs en de geleverde aantallen.

Productie
De uitgifte van materialen op werkorders geschied tegen dan dan gemiddelde kostprijs. De ontvangst van een werkorder wordt gebaseerd op de verwachte kostprijs uit de werkorder. Dit zal over het algemeen betekenen dat de Productie variantie klein of nul zal zijn.

Verschil Exact Globe
Naast het reeds genoemde karakter van de algemene instelling worden alle gemiddelden real-time berekend en niet tijdens een batch proces zoals in Exact Globe. De berekening geschied op de inkoopwaarden zoals in de bestelling opgenomen. Als de inkoopfactuur afwijkt van het bestelde bedrag dan wordt het verschil afgeboekt op de Winst&Verlies rekeningen en niet on de voorraadwaarde.

Meer informatie en aanmelden
Op dit moment is de nieuwe Gemiddelde methode in Controlled release. Als de ervaringen bij de Controlled release deelnemers goed zijn zullen we besluiten het algemeen vrij te geven. Als u vragen heeft of wilt deelnemen aan de Controlled release dan kunt u contact opnemen via het emailadres productreadiness@exact.com

NL Select your country