Exact Online

Wat is veiligheidsvoorraad Handel & Productie Prem.

In een handel premium of productie premium abonnement kunnen we voor ieder artikel per magazijn een drietal voorraadniveaus instellen: veiligheidsvoorraad, bestelniveau en maximum voorraad. Waar zijn die niveaus voor bedoeld?

 

Voorraadniveaus

Als we een nieuw artikel aanmaken, dan kunnen we een veiligheidsvoorraad, een bestelniveau en een maximum voorraad invullen. Afhankelijk van hoe we het artikel willen bestellen vullen we hier (a) niets in, (b) alleen het bestelniveau en eventueel de maximum voorraad in, of (c) alleen de veiligheidsvoorraad in:

 

Niets invullen

Voor artikelen waarin we absoluut niet voorraadhoudend willen zijn laten we overal nullen staan. We bestellen of produceren dit artikel als een verkooporder of werkorder een behoefte heeft, en vaak koppelen we dan de bestelling aan de order (orderinkoop, of bestellen vanuit een werkorder). Op die manier hebben we nooit voorraad waarvoor al niet een behoefte bestaat.

 

Bestellen op basis van de verwachte voorraad

We zijn voorraadhoudend van het artikel en er is dus een bepaalde hoeveelheid aanwezig in het magazijn. Ook hebben we orders voor dit artikel en eventueel bestellingen die nog niet ontvangen zijn. Op basis van de eenvoudige formule Verwachte voorraad = Op voorraad + Planning inkomend – Planning uitgaand hebben we een hoeveelheid bepaald die we op enig moment in de toekomst in voorraad hebben. De vraag nu is wanneer we moeten bestellen, en hoeveel moet dat zijn? Met het bestelniveau geven we aan dat als de verwachte voorraad onder dat niveau komt, dan is het moment aangebroken om een bestelling te doen. We kunnen een besteladvies genereren van precies die hoeveelheid, of van een hoeveelheid die onze voorraad brengt naar het gewenste niveau (de Maximum voorraad). De Veiligheidsvoorraad speelt daar dus geen rol in! De bestelling zelf genereert u via het pad [Voorraad] Analyse & resultaten, Voorraadposities:

Produceren op basis van de verwachte voorraad

Nu zijn we voorraadhoudend van een maakartikel. Hier kunnen we een werkorder genereren op het moment dat de voorraad onder het ‘bestelniveau’ komt, en we kunnen kiezen of we precies produceren wat de behoefte is, of dat we de voorraad naar het gewenste niveau (de Maximum voorraad) willen brengen. Ook hier maken we dus een gebruik van de veiligheidsvoorraad. De werkorder genereert u via het pad [Productie] Planning, Voorraadplanning:

Bestellen op basis van de MRP berekening

Als we voorraadhoudend zijn van een artikel, maar we willen uitsluitend bestellen in de huidige periode (week, maand) en eventuele bestellingen die we ook nog in een verdere periode kunnen doen uitstellen tot die periode, dan gebruiken we MRP. We maken nog steeds gebruik van het basisprincipe dat de verwachte voorraad = Op voorraad + Planning inkomend – Planning uitgaand, maar we rekenen dat per periode uit. Bovendien kunnen we rekening houden met een Veiligheidsvoorraad, wat een hoeveelheid is waarmee we onverwachte vraagfluctuaties willen opvangen. Merk op dat we geen gebruik maken van een bestelniveau of maximum voorraad! De bestelling genereert u door eerst de MRP te berekenen, en vervolgens het besteladvies te tonen via het pad [Voorraad] Artikelen, MRP Overzicht, of [Productie] Planning, MRP Overzicht:

Produceren op basis van de MRP berekening

Als we voorraadhoudend zijn van een maakartikel, maar we willen uitsluitend produceren in de huidige periode (week, maand) en eventuele werkorders die we ook nog in een verdere periode kunnen doen uitstellen tot die periode, dan gebruiken we ook MRP. De werkorder genereert u door eerst de MRP te berekenen, en vervolgens het werkorderadvies te tonen via het pad [Voorraad] Artikelen, MRP Overzicht, of [Productie] Planning, MRP Overzicht:

Meer informatie bij https://support.exactonline.com/community/s/contactsupport

Wensen ten aanzien van functionaliteit kunt u indienen via https://support.exactonline.com/community/s/ideas

 

Author image

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle productieoplossingen van Exact wereldwijd. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de vertaling van klantbehoeften in onderwerpen voor de ontwikkelafdeling.

NL Select your country