Exact Online

Betalingen toekennen en verzamelen

We gaan het hebben over de opties “Toekennen” en “Verzamelen”. Met behulp van deze knoppen kunt u betalingen nog aanpassen voordat u ze gaat verrichten, ook kunt u meerdere betalingen verzamelen.

Toekennen

Het gebruik van deze functie kan handig zijn als u bijvoorbeeld ziet dat het bankrekeningnummer van uw relatie niet klopt, of dat de betalingsdatum anders moet zijn. Daarnaast is dit scherm praktisch wanneer van meerdere betalingen in één keer gegevens gewijzigd moeten worden, zoals de betaaldatum.

Als u een betaling nog wilt aanpassen dan kunt u de betaling(en) aanvinken en klikken op “Toekennen”. Vervolgens heeft u een aantal opties:

 • Eigen rekening
  Standaard wordt hier het hoofd bankrekeningnummer ingevuld, deze vindt u terug in het onderhoud van uw administratie. Wanneer een andere bankrekening gebruikt dient te worden, kan deze met het bladericoon geselecteerd worden.
 • Saldo
  Dit veld toont het huidige saldo van de gekozen bankrekening. Dit kan niet aangepast worden.
 • Betalingsdatum
  De standaard betalingsdatum is berekend op basis van de betalingsconditie van de boeking. Het is mogelijk de betalingsdatum te veranderen, de volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
  • Niet: De betaaldatum wordt niet aangepast
  • Vast: Datum: Alle hier getoonde betalingen krijgen dezelfde betaaldatum. Er komt een veld beschikbaar om de gewenste betaaldatum op te geven wanneer u deze optie kiest.
  • Uitstellen: Alle geselecteerde betalingen worden uitgesteld voor de opgegeven periode. Hiervoor komen velden beschikbaar wanneer deze optie gekozen is.
 • Betalingswijze
  De betaalwijze voor de geselecteerde betalingen kan hier gewijzigd worden. De mogelijkheden zijn: Op krediet, incasso en kas.

Nadat u één of meerdere gegevens heeft aangepast kunt u nogmaals klikken op “Toekennen”, dan worden de veranderingen doorgevoerd.

Verzamelen

Een andere knop die zichtbaar is in het ‘Betalingen scherm’ is “Verzamelen”. Als u meerdere betalingen dient te verrichten aan één leverancier dan kan het handig zijn om deze eerst te verzamelen. Deze functie kan alleen gebruikt worden bij betalingen voor dezelfde relatie en met dezelfde betalingswijze (krediet, incasso of kas). Ook dienen de betalingen de status ‘open’ te hebben. Als dat niet het geval is, dan zal de knop grijs blijven.

De betalingswijze kunt u nog aanpassen met de knop “ Toekennen”. Als de betaling de status ‘geselecteerd’ of ‘verricht’ heeft dan kunt u ze aanvinken en klikken op “Heropenen”.
Nadat u minstens twee betalingen heeft aangevinkt en heeft geklikt op “Verzamelen”, komt u terecht in een nieuw scherm. Hier kunt u eventueel nog wat gegevens (zoals de eigen rekening) aanpassen. Ook kunt u een betalingsreferentie ingeven.

Onder het kopje ‘selectie’ ziet u de betalingen die klaar staan om verzameld te worden. Als u nogmaals klikt op “Verzamelen” dan zijn de betalingen bij elkaar opgeteld.

Vervolgens komt u opnieuw terecht in het ‘Betalingen’ scherm. Daar ziet u de betalingen staan onder een kopje ‘Verzamelbetaling’. U kunt dit nog ongedaan maken op de volgende manier:

 • Klik bij één van de verzamelde posten op de betalingsdatum.
 • In het detailscherm dat wordt geopend kunt u vervolgens de betalingsreferentie aanpassen.Door de verzamelde posten een verschillende betalingsreferentie te geven worden de posten niet meer als 'Verzameld' beschouwd.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan helpen we u uiteraard graag verder!

Picture credits

Anne de Bruin

NL Select your country