Product nieuws

Trends in lokale wet- en regelgeving & terugblik op 2022

Man achter laptop aan het bellen

Internationaal zakendoen betekent compliant zijn met lokale wet- en regelgeving die constant in beweging is. Met Exact Globe+ kun je rekenen op continue updates van aankomende wettelijke vereisten in een groot aantal landen. Elke maand krijg je verbeteringen en wijzigingen door via productupdates.  

Trends in lokale wet- en regelgeving 

Er spelen verschillende trends op dit gebied. Er zijn er twee die we in deze blog willen uitlichten. 

Digitalisering 

Allereerst de trend van verregaande digitalisering. Landen over de hele wereld versnellen de implementatie van e-facturatie. De massale adoptie van e-facturatie leidt tot aanzienlijke economische voordelen zoals snelheid, kostenbesparingen, nauwkeurigheid en preventie van belastingfraude.  

Intrastat-wijzigingen 

Daarnaast het standaardiseren van de Intrastat-rapportage. Het Intrastat-systeem is een systeem dat wordt gebruikt om aan Eurostat statistische gegevens te verstrekken betreffende het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie. Vanaf januari 2022 verplichten het Europees Parlement en de Raad Europese bedrijfsstatistieken. Lidstaten dienen hun Intrastat-rapportage te standaardiseren met het oog op innovatie en modernisering van het rapportagesysteem.  

Onze aanpassingen in Globe+ 

2022 was opnieuw een jaar met veel wijzigingen op het gebied van lokale wet- en regelgeving. Er zijn dus ook veel wijzigingen doorgevoerd in Globe+. Met de twee eerdergenoemde trends in gedachten, nemen we enkele voorbeelden onder de loep.  

E-facturatie 

In 2022 zijn er veel wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd in Globe+ om e-facturatie nog beter te ondersteunen in verschillende landen zoals bijvoorbeeld voor Italië, Saudi-Arabië en Duitsland. 

TicketBAI  

TicketBAI is het factuurrapportagemodel dat is geïntroduceerd en gedeeld door de drie Baskische provincieraden (Álava, Vizcaya en Guipúzcoa) en de Baskische regering. Van alle verkopen moet een bestand met belastinggegevens worden aangemaakt, dat moet worden ingediend bij de desbetreffende belastingdienst van de provincie. Op basis van het gerapporteerde bestand moet voor elke verkoop een factuur met de TBAI-code en TBAI QR-code worden gegenereerd. TicketBAI wordt ondersteund in Globe+. 

Intrastat-wijzigingen 

Om het standaardiseren van de Intrastat-rapportage mogelijk te maken, zijn er wijzigingen doorgevoerd in Globe+ voor Nederland, Polen, Portugal, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk, Italië, Ierland, Oostenrijk en Hongarije. De belangrijkste wijziging is dat in het geval van verzending, het land van oorsprong en het btw-nummer van de partner vermeld moeten worden. Daarnaast is er een 2-cijferige transactiecode geïntroduceerd. 

Alle wijzigingen op een rij 

Alle wijzigingen op het gebied van lokale wet- en regelgeving kun je bekijken op de customer portal.   

Winter Release‘23 

Elk kwartaal brengen we je op de hoogte van de laatste innovaties en ontwikkelingen in onze producten. Ontdek alle innovaties die we binnen de Winter’23 Release hebben gepresenteerd. 

NL Select your country