Product nieuws

Nieuwe mogelijkheden binnen Exact Insights

Nieuwe mogelijkheden binnen Exact Insights

Bij Exact vinden we het belangrijk om goed grip te houden op cijfers zodat je snel beslissingen kunt nemen op basis van de juiste inzichten. Daarom blijven we continu het product innoveren. Tijdens de Winter’22 Release zijn de nieuw doorgevoerde innovaties binnen de verschillende oplossingen gepresenteerd. Ontdek welke innovaties we binnen Exact Insights hebben doorgevoerd om jou sneller inzichten te leveren.

Augmented Analytics

Er zijn verschillende vernieuwingen voor Augmented Analytics ter verbetering van de visualisatie met Insight Advisor doorgevoerd.

  • Aangepaste diagramperioden

Gebruikers kunnen nu de analyseperiode aanpassen die door Insight Advisor wordt gebruiker, waardoor je beter in staat bent om snel de inzichten te krijgen die nodig zijn. Voorheen had een gebruiker een machtiging nodig om de bedrijfslogica te wijzigen.

  • DPS periode binnen periodeanalyse

Gebruikers kunnen vanaf nu een wijziging in een meting van de huidige periode vergelijken met de vorige periode met behulp van de functie ‘periode’ binnen periodeanalyse. De analyse wordt toegepast op een lijndiagram, waarmee gebruikers kunnen visualiseren hoe een meting afwijkt tussen twee perioden van de analyse.

  • Aangepaste reacties op vragen maken

Met aangepaste analyses kun je aangepaste antwoorden voor specifieke zinsneden maken in Insight Advisor. Je kunt definiëren welke analyse wordt geretourneerd, bijvoorbeeld vergelijking, rangorde en clustering, met gebruik van invoervelden die je opgeeft. Dit biedt verbeterde controle over automatisch gegenereerde analyses, zonder dat je ingewikkelde regels hoeft te definiëren.

Verbeteringen in visualisaties

Ook zijn er verschillende verbeteringen aangebracht in de visualisaties:

  • Aanpassing knopinfo

Er is een verdere aanpassing van knopinfo doorgevoerd met de mogelijkheid om een mastervisualisatie in te sluiten in knopinfo. Dit stelt je in staat om eerst een overzicht te visualiseren en vervolgens in te zoomen op het diagram om de details te bekijken. Het ingesloten diagram neemt de status over met de geselecteerde dimensiewaarde.

  • Sn-tabel gebruiken om gegevens te bekijken

Met de toetsenbordnavigatie van tabellen in de modus ‘Gegevens bekijken’ kun je vanaf nu de sn-tabel gebruiken om de toegankelijkheid te verbeteren.

  • Gelaagde labels

Er zijn nu ook gelaagde labels om je meer controle en flexibiliteit te geven bij de presentatie van grafieken. Naast de labelopties zoals automatisch, horizontaal en schuin, kun je labels op de x-as vanaf nu voorzien van lagen. Door het gebruik van lagen worden de labels gestapeld, zodat de ruimte beter wordt gebruikt en er meer ruimte is voor jouw grafiek. Daarnaast zijn de labels van lijndiagrammen zijn uitgebreid met een nieuwe optie ‘Alle’, waardoor gegevenslabels altijd zichtbaar blijven. Daarnaast is de optie ‘Automatisch’, waarmee automatisch alle labels worden getoond op basis van de beschikbare ruimte, verbeterd en worden er nu meer labels getoond.

  • Mastervisualisaties, masterdimensies en mastermetingen

Je kunt nu mastervisualisaties, masterdimensies en mastermetingen direct vanuit het eigenschappenvenster bewerken.

Winter’22 Release

Elk kwartaal brengen we je op de hoogte van de laatste innovaties en ontwikkelingen in onze producten. Zo kun jij het maximale uit je Exact software halen. Ontdek alle innovaties die we binnen de Winter’22 Release hebben gepresenteerd.

NL Select your country