Exact Online

Verlofmanagement: nu flexibel aanpassen en accurater controleren

Zoals je weet kun je met Exact Online voor Project Management onder andere verlof en verzuim bijhouden. Handig voor zowel je medewerkers, die zelf vrije dagen kunnen aanvragen en bijhouden, maar ook voor projectmanagers die makkelijk zien wie er beschikbaar is. We hebben het makkelijker gemaakt om verlof flexibel bij en af te boeken.

Flexibel verlof op- en afbouwen

Het compenseren van overuren en het aanpassen van de verlofbalans wordt nog makkelijker! Onlangs introduceerde we een functie waardoor je flexibel verlofsaldo aanpast en makkelijk terugvindt wat er is veranderd. Als de ingestelde rollen en rechten het toestaan, kunnen medewerkers ook zelf extra verlof aanvragen – zoals in de volgende voorbeelden:

Voorbeeld 1: overuren compenseren

Veel bedrijven compenseren hun werknemers voor overwerk, door uitbetaling of door tijd-voor-tijd te geven. In dit soort gevallen is het efficiënt als medewerkers (indien toegestaan) zelf hun compensatietijd kunnen aanvragen.

Voorbeeld 2: de basisuren van een medewerker veranderen

Jaarlijks verlof wordt vaak automatisch aangemaakt, meestal in het begin van het jaar. Maar de beginsituatie van de medewerker kan natuurlijk veranderen, bijvoorbeeld als hij of zij halverwege het jaar van parttime (0,8 fte) naar fulltime (1,0 fte) gaat.
Dan moet ook het jaarverlof, dat in dit geval in beginsel 128 uur bedroeg, worden aangepast. Ervan uitgaande dat een fulltime medewerker 160 uur (ofwel 20 dagen) krijgt, moet deze werknemer dus nog eens 32 uur opbouwen. Met de nieuwe functies in Project Management kun je deze extra opbouw eenvoudig toekennen.

Voorbeeld 3: uitbetaling bij vertrek of algemene uitbetaling

Stel dat een werknemer liever (extra) loon ontvangt dan verlof. In dat geval is een negatieve aanpassing (bijvoorbeeld -10 uur) nu snel gemaakt.

Voorbeeld 4: individeel verlof toekennen 

Stel, alle werknemers in uw bedrijf hebben per jaar recht op 160 uur verlof. Maar er zijn een paar uitzonderingen die elk 8 uur afzonderlijk opbouwen. Dit kun je nu eenvoudig eenmalig aanpassen.

NL Select your country