Exact Online

4 maatregelen voor een goed bereikbaar Exact Online

Exact Online groeit gestaag in aantal administraties, gebruikers en te koppelen apps van partners. Daarmee neemt ook de belasting op de applicatie toe. Tijdens piekmomenten kwam het soms voor dat het boekhoudprogramma onbereikbaar was. Om dit te voorkomen zijn vier maatregelen genomen. Bart Lubberink, hosting director bij Exact legt uit.

 1. API gateway

  Om Exact Online beter bereikbaar te houden, is er een zogenaamde API-gateway tussen gekoppelde apps van partners en de database gezet. Die stelt een limiet aan het aantal transacties tussen apps en Exact Online; per minuut en per dag. Uiteraard is het zaak dat de applicaties blijven functioneren. Daarom kijken we samen met applicatieontwikkelaars van onze partners naar een betere en slimmere manier van informatie-uitwisseling met Exact Online.Ook wij van Exact kunnen druk op de database veroorzaken als we vanuit Exact Online geautomatiseerd apps ‘uitnodigen’ om nieuwe informatie op te halen. Hoewel het idee daarachter prima is, onderzoeken we hoe dit veel efficiënter te doen.

 2. Logging

  Omdat alle transacties in Exact Online worden gelogd in de database, komt het soms voor dat de applicatie moet wachten tot deze logs daadwerkelijk zijn geschreven. Dat kan leiden tot vertraging of zelfs uitval van de applicatie. Om dit tegen te gaan, is een groot deel van de logging buiten de database geplaatst; bij een loggingdienst van onze cloudprovider. Hierbij maken we veel meer gebruik van de capaciteit die een cloud kan leveren en verdelen we de belasting van de applicatie beter. 

 3. Infrastructuur

  Als derde maatregel ter vergroting van de bereikbaarheid van Exact Online, hebben we onze infrastructuur opgeschaald naar grotere bouwblokken. Bovendien zijn druk bezig om de verdeling van de applicatiebelasting gunstiger en voorspelbaarder te maken. Dit is een migratieproces waarin we nu halverwege zijn. Toch zijn de voordelen voor de performance van Exact Online al merkbaar. Vergelijk dit met een snelweg. Er zijn in principe 6 rijbanen, maar als het rustig is, zijn er rijbanen gesloten. Is er veel dataverkeer openen we een spitsstrook.

 4. Storingsberichten

  Ondanks alle inspanningen kan een storing voorkomen. Dan wil je goede informatie. Die vind je op de storingspagina. Hierop lees je de status van de verstoring en deze wordt regelmatig geüpdatet met de laatste informatie.

  BTW-aangifte doen? Lees de blog en ontdek hoe je die snel regelt.

 

 

NL Select your country