Ondernemen

50% van de mkb’ers gelooft dat data-analyse leidt tot betere zakelijke beslissingen

Slechts 12% mkb’ers neemt daadwerkelijk datagedreven beslissingen
Sneller, beter, nauwkeuriger is het motto van veel mkb-bedrijven. Om hier succesvol in te zijn wordt bemoeilijkt door arbeidskrapte, inflatie en andere uitdagingen. Om deze structurele uitdagingen het hoofd te bieden wordt er steeds meer ingezet op automatisering met het doel repeterende taken zoveel mogelijk te verminderen. Automatisering levert niet alleen tijdwinst op, maar ook inzicht. Zo kunnen klanten efficiënt werken en onderbouwde beslissingen nemen.

50 procent van de Nederlandse mkb'ers is overtuigd dat data-analyses leiden tot betere zakelijke beslissingen, blijkt uit de MKB Barometer van Exact. Echter is data slechts voor 12 procent leidend voor het maken van zakelijke beslissingen.
“Het vertrouwen om in de toekomst vaker en gerichter beslissingen te nemen op basis van data-analyses groeit. Het is van belang om het gebruik ervan op systematische wijze te integreren binnen je organisatie. Dat vraagt om aandacht voor zowel het draagvlak als de stijgende digitaliseringstrend binnen de organisatie.”
Joep Hoeks | Chief Product Officer | Exact

Data is vooral leidend bij bouwbedrijven en accountants

In de praktijk blijkt dus dat er sprake is van een afwachtende houding ten opzichte van besluitvorming op basis van data-analyses. Uit ons onderzoek blijkt dat met name bouwbedrijven en accountants hun beslissingen baseren op data.
Business software

Sterke wil om datagedreven te sturen

De helft van de mkb’ers gelooft dus dat data-analyse leidt tot betere zakelijke beslissingen. Een meerderheid van 52 procent geeft aan dat data momenteel nog een beperkte rol spelen binnen de organisatie. Het vertrouwen dat data-analyse leidt tot betere zakelijke beslissingen is het grootst bij handelsbedrijven (64%) en zakelijke dienstverleners (63%). Daarna volgen boekhoudkantoren (56%), productie- (54%) en bouwbedrijven (53%).

De toenemende belangstelling voor datagedreven werken vertaalt zich in een nieuwsgierige mindset naar nieuwe zakelijke softwarepakketten. 43 procent wil wel meer sturen op data en staat daarom open voor nieuwe softwaretools. Vooral handelsbedrijven (60%) staan hiervoor open, gevolgd door productiebedrijven (55%), zakelijke dienstverleners (53%), bouwbedrijven (47%) en boekhouders (46%).

Voordelen datagedreven werken

Data kunnen met de nodige analyse relevante inzichten opleveren in de performance van individuele ondernemingen. Met real-time data heb je als ondernemer een accuraat zicht op je lopend operationeel resultaat en zie je direct welke bedrijfsprocessen het goed doen en welke minder. Deze inzichten helpen om op een doordachte manier bij te sturen, investeringsbeslissingen te nemen of voorspellingen te maken. Als ondernemer kan je zo dus sneller en meer onderbouwde beslissingen nemen. Werken met real-time data biedt kansen om proactief te ondernemen, om voorsprong te nemen op de concurrentie en je bedrijf te laten groeien.

Datagedreven besluitvorming voor mkb’ers biedt praktische voordelen die de financiële gezondheid, operationele efficiëntie en duurzaamheid van hun organisaties verbeteren. Dit vraagt echter wel om analytische vaardigheden. Op een doelmatige manier datagedreven zijn, kan niet zonder gebruik te maken van moderne technologie. Zo kun je bijvoorbeeld alleen met behulp van Artificial Intelligence kwantiteit omzetten in kwaliteit. Vergeet daarbij ook het belang van ondersteunende tools niet. Allemaal zaken die meespelen om datagedreven werken mogelijk te maken. Het begint écht met een grondige strategie en wanneer de juiste fundamenten zijn gelegd, kun je als team met vertrouwen nieuwe hoogten verkennen.
NL Select your country