HR

Wet betaald Ouderschapsverlof: dit gaat er veranderen

Wet betaald Ouderschapsverlof: dit gaat er veranderen

“Drie kinderen, hoe doe je dat?” Is een vraag die ik de laatste tijd regelmatig beantwoord. Na bijna vier heerlijke maanden zwangerschaps- en bevallingsverlof (en een maandje extra vakantie) ben ik net weer begonnen in de leukste baan bij Exact. Hoe we dat doen? Mijn man en ik werken beiden 32 uur, de taken zijn gelijk verdeeld. We maken beiden gebruik van de mogelijkheid ouderschapsverlof op te nemen, zo hebben we het vanaf het begin gedaan. Maar er gaat iets veranderen, we krijgen vanaf 2 augustus 2022 tijdelijk een gedeelte hiervan doorbetaald door het UWV.

Maar wat houdt het nou eigenlijk in, dat betaald ouderschapsverlof? Voor wie is het? En waar moet je rekening mee houden als medewerker maar ook als werkgever?

Betaald ouderschapsverlof

Voorheen konden ouders al 26 weken onbetaald ouderschapverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Maar slechts een derde van de ouders neemt dit verlof ook echt op. Dat komt omdat het onbetaald verlof is, het kost je dus een deel van je inkomen. Ouders die dat gedeelte van hun inkomen kunnen missen, zullen het onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dat zorgt voor ongelijkheid. Daarom heeft de overheid besloten dat ouders een gedeelte van het ouderschapsverlof van het UWV betaald krijgen. Dit gebeurt in de vorm van een uitkering.

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste basis voor de hechting tussen ouder en kind in het eerste levensjaar wordt gelegd. Dus dat je in die tijd meer ruimte krijgt in de vorm van betaald ouderschapsverlof is een positieve ontwikkeling. Ik vind het persoonlijk goed dat beide ouders dezelfde mogelijkheden krijgen. Beiden zijn in mijn ogen ten slotte verantwoordelijk voor de zorg van het nieuwe gezinslid.

Hoe ziet de regeling eruit?

In het eerste levensjaar van het kind mag een ouder 45 dagen betaald ouderschapsverlof opnemen. Van de dagen betaald ouderschapsverlof die worden opgenomen, wordt 70% van het salaris doorbetaald (tot maximaal 70% van het maximum dagloon). Deze regeling gaat in vanaf 2 augustus 2022.

Hoe vraag ik de regeling aan als werknemer?

De werknemer geeft aan dat hij of zij betaald ouderschapsverlof wil opnemen. In overleg met de werkgever wordt bepaald wanneer het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Het opnemen van het betaald ouderschapsverlof kan vanaf 2 augustus.

Hoe vraag ik de regeling aan als werkgever?

Nadat je medewerker minstens één keer de uren van een volledige werkweek heeft opgenomen als betaald ouderschapsverlofuren, kun je als werkgever de regeling aanvragen bij het UWV. Praktisch betekent dit dat deze regeling op z’n vroegst vanaf 9 augustus kan worden aangevraagd. Je kunt maximaal 3 keer een betaalverzoek indienen voor 1 medewerker per kind. Dit doe je via de verzuimmelder of via DigiD.

Maar hoe zit het met de minima?

Nu een kritische noot, deze regeling is nog steeds alleen van waarde als je een gedeelte van je inkomen kunt missen. In eerste instantie denk je misschien dat je 30% van je salaris inlevert op de uren betaald ouderschapsverlof die je opneemt. Maar het betaald ouderschapsverlof wordt door de pensioenregelingen gezien als ‘onbetaald verlof’. Daarom bouw je over deze uren waarschijnlijk ook geen pensioen op. Ook bouw je geen vakantiedagen, vakantiebijslag en 13de maand op. Daardoor ‘mis’ je meer inkomsten dan enkel de 30% die je op je salaris inlevert.

Hoe ziet dat eruit?

Even een rekensommetje over de inkomstenderving in geval van een modaal salaris. Op basis van een 5-daagse werkweek en een modaal jaarinkomen van €38.000 stellen we het dagloon t.b.v. de uitkering op €146,15. Dit leidt tot een uitkering (70%) van €102 per verlofdag. Voor het gemak ga ik ervanuit dat hij alle 45 dagen betaald ouderschapsverlof opneemt, 9 weken aan een stuk, ongeveer 2 maanden. In die twee maanden heeft hij een bruto inkomstenderving van ongeveer € 950 euro bruto per maand. Netto kost het verlof deze werknemer dan ongeveer €555 per maand fulltime verlof. Mocht je het verlof verspreid over het jaar willen opnemen moet je rekenen op een derving van ongeveer €44 bruto en €25 netto per dag. In totaal is dat bruto €1965,51 en netto €1148 voor de 45 dagen betaald ouderschapsverlof.

Ook zal je wat vakantie uren in moeten leveren. Op basis van het minimumaantal vakantie uren per jaar (160 uren) heb je ook 23 uur vakantie derving tijdens deze 45 dagen.

Daarnaast krijg je over de 45 dagen ook geen vakantiebijslag uitbetaald over het niet doorbetaalde deel. Op zich logisch, maar je moet je daar wel bewust van zijn.

Zo zie je dat de inkomstenderving groter is dan je in eerste instantie verwacht. Toch wil de overheid graag dat er meer gebruik wordt gemaakt van de regeling. Ik denk dat de regeling een aantal werknemers over de streep kan trekken om gebruik te maken van het recht op ouderschapsverlof.

Voordeel voor de werkgever

Als werkgever heb je er ook baat bij als de medewerker zijn ouderschapsverlof opneemt. Een jong gezin kost ouders veel energie, de kunst is een goede balans te vinden tussen de thuis- en werksituatie. Het ouderschapsverlof opnemen in die precaire situatie kan je medewerker hierbij helpen, waardoor hij of zij gemotiveerder is op zijn werk, en wellicht ook minder dagen ziek zal zijn.

Kortom, verwachten jullie binnenkort een kindje of ben je recent vader of moeder geworden? Kijk dan zeker wat deze nieuwe wet voor jullie kan betekenen. Je kunt ervoor kiezen om het betaald ouderschapsverlof direct op te nemen of wellicht te spreiden over het jaar. Vraag eventueel advies bij je HR-afdeling. Als werkgever kan je voor vragen over de nieuwe wet ouderschapsverlof terecht bij het UWV.

Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country