Bouw

Geef je opdrachtgevers realtime-inzicht in hun projecten

Geef je opdrachtgevers realtime-inzicht in hun projecten

In de bouw is goede communicatie essentieel en van groot belang voor een goede relatie met de opdrachtgever. De opdrachtgever wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van zijn project. We horen vaak dat het veel tijd kost om de juiste informatie bij elkaar te zoeken en deze vervolgens handmatig te delen met de opdrachtgever.

Met Bouwportaal geef je je opdrachtgever direct inzicht in alle belangrijke informatie van zijn project, zonder dat jij daar wat voor hoeft te doen. Door Exact bouw7 te koppelen met Bouwportaal, worden alle belangrijke gegevens automatisch gedeeld met de opdrachtgever. Super handig!

Inhoud

 • Een verlengstuk van je projectadministratie;
 • Geef je opdrachtgever inzicht;
 • Automatische koppeling zorgt voor tijdwinst;
 • Eigen app in jouw huisstijl;
 • Nauwe samenwerking zorgt voor vele voordelen.

Een verlengstuk van je projectadministratie

In Exact bouw7 legt de aannemer alles, waaronder uren, materialen, leverbonnen en afval van het project vast. Het goed waarborgen van deze informatie is van groot belang om op je project inzicht te bewaren en alles op rolletjes te laten lopen.

Veel van deze informatie is niet alleen van belang voor de aannemer, maar ook voor de opdrachtgever, om hierin te voorzien kan Exact bouw7 worden uitgebreid met Bouwportaal. Bouwportaal is een verlengstuk op Exact bouw7 welke alle voor de opdrachtgever interessante informatie door middel van een koppeling ophaalt en weergeeft in een speciaal voor de opdrachtgever gerealiseerde webomgeving en/of app.

Geef je opdrachtgever inzicht

Het inzicht geven in de projectgegevens verkleint de kans op miscommunicatie en kan veel tijdwinst opleveren. Als aannemer bepaal jij natuurlijk wat de opdrachtgever te zien krijgt, dit zal vooraf worden bepaald. De uiteenlopende informatie zal door middel van verschillende modules met de opdrachtgever worden gedeeld:

  • Algemene gegevens (contactgegevens);
  • Relaties (betrokken partijen);
  • Financiële gegevens;
  • Planning;
  • Meer- minder werk;
  • Documenten;
  • Vragen;
  • Oplevering;
  • Checklist;
  • Storing melden.

Naast de bovenstaande modules zijn er nog een tweetal modules voor de aannemer welke zorgen voor een goede afstemming met de opdrachtgever voor de bouw en bij de oplevering:

    • Opname tool;
    • Oplever tool.

Automatische koppeling zorgt voor tijdwinst

Het uitgangspunt van de samenwerking tussen Exact bouw7 en Bouwportaal is het voorkomen van dubbel werk. Om dit te waarborgen is Bouwportaal volledig ontwikkeld op basis van de beschikbare koppeling. Dit voorkomt dat er handmatige handelingen moeten worden uitgevoerd en maakt het mogelijk dat de aannemer in de basis alleen werkt in Exact bouw7.

Vanuit de koppeling is het ook mogelijk om vanuit Bouwportaal informatie terug te koppelen naar Exact bouw7, dit maakt het mogelijk om opdrachtgevers een storing te melden of een nieuw project aan te maken. Alle informatie, documenten en contacten worden direct automatisch gedeeld.

Een bijkomend voordeel is dat Bouwportaal binnen 24 uur kan worden ingericht en per direct klaar is voor gebruik voor je opdrachtgever.

Eigen app in jouw huisstijl

Niet alleen wordt Bouwportaal volledig in de huisstijl van de aannemer aangeleverd, we bieden ook de mogelijkheid tot het laten ontwikkelen van jullie eigen app welke beschikbaar zal worden in de Google Play Store en Apple Appstore.

Door middel van een eigen app heeft de opdrachtgever altijd alle informatie binnen handbereik.

Nauwe samenwerking zorgt voor vele voordelen

De nauwe samenwerking tussen Exact bouw7 en Bouwportaal heeft geleid tot een prachtig verlengstuk welke de kans op miscommunicatie met opdrachtgevers verkleint en tijd bespaard door het automatiseren van je handmatige handelingen. Daarnaast waarborg je een goede communicatie met je klant!

NL Select your country