Accountancy

Weinig progressie in online samenwerking klant en accountant

Weinig progressie in online samenwerking klant en accountant

​​​​​Accountants en klanten communiceren steeds vaker digitaal. Ook wordt er steeds meer met cloud-software gewerkt, waardoor data en advies sneller gedeeld kunnen worden. Tijdens de coronaperiode kregen deze digitale ontwikkelingen een boost, maar sindsdien is er weinig veranderd. Opvallend, want uit de MKB Barometer 2023 blijkt dat dit voor 62% van de boekhouders en accountants wel topprioriteit is. Velen geven ook aan dat ze hier in 2023 verdere stappen in willen zetten, maar ze beschikken niet altijd over de juiste tools.

40% van de kantoren noemt online samenwerken als sectorspecifieke uitdaging

Uit de MKB Barometer 2023 blijkt dat 1 op de 5 accountants en administratiekantoren niet al te optimistisch zijn over hun omzet- en winstverwachting voor 2023. Hoewel accountants minder last hebben van inflatie dan mkb'ers in bijvoorbeeld de handel, productie of bouwsector, vinden ze het weldegelijk moeilijk om hogere kosten door te berekenen. Omdat de stijgende kosten niet altijd doorberekend kunnen worden aan de klant, kijken veel kantoren naar andere opties om hun marges op peil te houden.

Door online samen te werken en handmatige handelingen te verminderen, besparen kantoren én klanten tijd en geld. Ruim de helft van de kantoren zal in 2023 de nadruk leggen op het verminderen van handmatige administratieve handelingen en maar liefst 40% van de ondervraagden ziet online samenwerken met klanten als een belangrijke sectorspecifieke uitdaging.

Ruim 1 op de 3 kantoren wil alle klantinformatie op één centrale plek

Een andere belangrijke verbeterslag waar makkelijk en snel flinke vooruitgang op kan worden geboekt, is de manier waarop gecommuniceerd wordt met klanten. De aanlevering van documenten, bijvoorbeeld, verloopt namelijk op verschillende manieren zoals e-mail, telefoon, app en in persoonlijk gesprek.

Hierdoor is de communicatie niet gestroomlijnd en zelfs gefragmenteerd. Dit kan de efficiëntie van een accountant in de weg zitten en verhoogt de kans op menselijke fouten. Bijna 40% van de kantoren geeft aan dat ze graag alle klantinformatie op één centrale plek zouden zien, om zo 360˚ klantinzicht te verkrijgen.

Door te communiceren via één slim platform met mogelijkheden tot automatisering, zoals Mijn[Kantoor] van Exact, kan zowel de accountant als de klant tijd besparen.

35% van de kantoren wil stop en go’s verminderen om tijd te besparen

Een ander groot obstakel voor meer efficiency in kantoren zijn stop en go’s (lang wachten op aanvullende informatie van de klant). Maar liefst 34% van de kantoren geeft aan dat dit wachten de efficiëntie van het werk vermindert.

Door het aanleveren van documenten makkelijk en toegankelijk te maken voor klanten – denk aan de app van bijvoorbeeld Mijn[Kantoor] om documenten snel te scannen en te uploaden – kun je de stop- en go-tijd flink verminderen.

Bijna 1 op de 2 accountants wil dit jaar een adviesrol ontwikkelen

We bespraken net de voordelen van automatiseren en communiceren via één platform – meer efficiëntie en minder kans op handmatige fouten. Maar een uniforme manier van werken geeft ook sneller en beter inzicht in de actuele situatie van de klant. Gegevens worden namelijk niet meer opgeslagen in silo’s, maar op een overzichtelijk platform samengevoegd.

En dankzij inzicht in deze gegevens kunnen kantoren ook steeds meer een actieve adviesrol oppakken – voor bijna de helft van de kantoren een sectorspecifieke uitdaging in 2023.

Deze trend komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Meer dan de helft van de klanten geeft aan dat ze verwachten dat hun boekhouder hen coacht en adviseert over het runnen van hun bedrijf. Maar om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat kantoren over de juiste tools beschikken.

Velen geven aan nog niet zover te zijn, terwijl bijna de helft van de ondervraagden ervoor openstaat en zelfs 56% aangeeft te geloven dat data-analyses tot betere zakelijke beslissingen leiden.

Werken met Mijn[Kantoor] geeft inzicht in alle data en het analyseren ervan, zodat je betere zakelijke beslissingen kunt nemen en je klanten kunt adviseren. Lees hier meer over wat Mijn[Kantoor] kan betekenen voor jouw organisatie.

Over de MKB Barometer 2023

MKB Barometer is een terugkerend tweejaarlijks onderzoek dat alweer voor de zevende keer is uitgevoerd in Nederland en België. Het is een onderzoek naar zakelijke uitdagingen van het mkb en hun accountants, onder meer op het gebied van financiën, de rol van nieuwe technologieën, verantwoord ondernemen en human resources. Download jouw exemplaar hier.

NL Select your country