Accountancy

Strategisch advies de groeimarkt voor accountant

Samen met Accountancy Nieuws hebben we vorige maand onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de accountant. Zo’n kleine 300 medewerkers bij zowel grote als kleine Nederlandse accountants- en administratiekantoren hebben hieraan meegewerkt. De resultaten bevestigen enerzijds dat accountants worstelen met de veranderingen in de markt, maar anderzijds zijn er aanzienlijke groeikansen voor accountants. We zetten de belangrijkste conclusies op een rijtje.

Onderzoek Accountant

Groeiende behoefte naar strategisch adviseur


Accountants constateren voor twee van de drie belangrijkste inkomstenbronnen, te weten boekhouden en het opstellen van jaarrekeningen, een verminderde vraag. Daarentegen neemt de behoefte naar adviserende diensten met betrekking tot financiële en fiscale vraagstukken juist toe. Ruim 30% van de klanten vraagt hier al om bij hun accountant en bij zo’n 53% bestaat er een latente behoefte. Opvallend is dat een accountants- of administratiekantoor, dat een deel van zijn processen via de cloud heeft lopen, beter op deze behoefte lijkt in te spelen dan kantoren die nog niet in de cloud werken. Dit blijkt uit het feit dat cloud-accountants vaker bijdragen aan het business plan van hun klanten. Ook zijn ze actiever betrokken bij meer onderdelen van het business plan dan hun collega’s zonder cloud-oplossingen.

Cloud-accountant presteert beter


Accountants- of administratiekantoren actief in de cloud lijken niet alleen beter in staat om in te spelen op de veranderende behoefte, uit het onderzoek blijkt tevens dat ze beter presteren. Zo zag 43% van cloudloze accountants zijn omzet dalen tegen 34% van de cloud-accountants. Ook zijn cloud-accountants positiever gestemd over de toekomst. Meer dan de helft van hen verwacht komend jaar omzetgroei te realiseren ten opzichte van 34% van de niet cloud-actieve accountants. Wellicht is dat ook de reden dat alle startende accountantskantoren die meededen aan het onderzoek, gebruik maken van de cloud.

Meten is weten


Aan de basis van een strategische rol staan degelijke rapportages en heldere verslaglegging van de werkzaamheden en de resultaten. Ruim 40% van de respondenten evalueert de resultaten van zijn klanten ieder kwartaal aan de hand van het business plan. Bijna 35% van de accountants leggen deze resultaten vast met behulp van boekhoudsoftware in de cloud. De cloudloze accountants doen dit voornamelijk in Excel (72%). Het delen van advies en informatie met de klant wordt in bijna 90% van de gevallen per e-mail of face-to-face gedaan. Daarnaast maakt bijna 15% gebruik van een klantportal.

Vertrouwen


Uit dit onderzoek blijkt overduidelijk dat er een groeiende behoefte is naar een meer strategische rol van de accountant. Daaruit spreekt vertrouwen. Met de juiste IT-ondersteuning zijn accountancy- en administratiekantoren in staat om hun kennis en ervaring opgedaan met hun activiteiten in een bepaalde sector om te zetten in waardevolle informatie voor hun klanten. De cloud is hierbij slechts een middel, maar wel één die zorgt voor transparante verslaglegging en betere strategische advisering dankzij meer inzichten.

Wil je meer informatie hoe je als accountant uitgroeit tot strategisch adviseur? We helpen je er graag bij! Download onze whitepaper.

NL Select your country