Accountancy

Hoe samenwerking leidt tot betere accountancysoftware

accountancysoftware accountants boekhouders samenwerking softwareontwikkelaars administratiekantoren No hands accounting Lab terugkoppeling robot gescande facturen efficiencywinst integratie gunstige aftrekposten werkkostenregeling belastingteruggave juiste beslissing

Ruim 6.000 accountants en boekhouders werken met software van Exact. Dit is een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder. Dit is mede te danken aan de verbeteringen in de software die tot stand zijn gekomen door nauwe samenwerking tussen accountants en softwareontwikkelaars. Hoe ziet deze ‘co-creatie’ eruit en wat zijn de plannen voor 2020 in deze opzet? Ronald Dähne, Remko Weijers en Martin van Vliet lichten ze toe.

Meepraten

Van oudsher raadpleegt Exact accountants over hoe de ideale software eruit zou moeten zien. Die raadpleging ging via innovatiepanels; bijeenkomsten waar veel accountants konden meepraten. Door de vele onderwerpen en perspectieven die in deze meetings naar voren kwamen, kon het soms lang duren voordat resultaat zichtbaar werd

Software verbeteren

Martin van Vliet, Principal Commercial Product Manager, stelde twee jaar geleden voor om No hands accounting te ontwikkelen en te perfectioneren in een Lab-constructie. Een twintigtal accountants- en administratiekantoren die een doorsnede vormen van de kantoren in Nederland, sloten zich aan bij het ‘No hands accounting Lab’. Zij kregen als eerste toegang tot nieuwe functies en konden direct terugkoppeling geven: direct aan de ontwikkelaars. Die gingen op hun beurt ook naar de kantoren toe om kennis op te doen van de werkwijze binnen de kantoren en de inzet van software. Martin: “Door deze samenwerking is bijvoorbeeld de scan- en herkenfunctie in Exact Online enorm snel verbeterd. Toen we begonnen met het Lab herkende de robot 35% van de gescande facturen correct. In een jaar is de herkenbaarheid verdubbeld. En dat was nog maar het begin

Ervaringen Lab-leden

Zowel lableden als ontwikkelaars waren enthousiast over de vooruitgang en hadden een enorme drive om functies verder te verbeteren. De robot herkent nu bijna alle facturen dankzij de input van Lab-leden. Bankafschriften worden automatisch gekoppeld aan de juiste factuur. Mede daardoor is het mogelijk om klantadministraties realtime te krijgen waardoor de administratieve werkdruk enorm is afgenomen bij Lab-leden. “Wij ervaren door No hands accounting een efficiencywinst van 60%”, stelt Perry Telle van Hoornwijck Groep. Antoon van Laarhoven van Vandaag B.V zegt: "We groeien lekker door, ik wil daarvoor eigenlijk geen medewerkers aannemen, met No hands accounting is dit nu ook nog niet nodig ".

Interessant bijeffect

Volgens Remko Weijers (Principal Product Management) is er een interessant bijeffect. Namelijk, klanten van Lab-leden wennen aan het feit dat hun administratie elke dag bij is. “Als hun administratie een week achter loopt, bellen ze hun accountant om te vragen wat er aan de hand is.” Maar er is nog een ander effect. De accountantskantoren zijn lid van het Lab geworden vanuit het vertrekpunt om de interne efficiency te verhogen. Maar ze geven nu aan dat ze ervaren toegevoegde waarde kunnen leveren omdat ondernemers waarderen dat hun administratie bij is waardoor ze via 1 app, Mijn[Kantoor], zicht hebben op hun banksaldo en alle overige gegevens van hun boekhouding. “En daarmee meer kennis hebben over hun cashflow”, zegt Remko.

Efficiency buiten de boekhouding om

“En dit is nog maar het begin”, vervolgt Ronald Dähne (Technology director). “Ons data science team onderzoekt hoe Mijn[Kantoor] straks ook inzicht kan geven in verwachte inkomsten en uitgaven. Daarnaast gaan we in Lab-verband ook onze salarissoftware doorontwikkelen.”

Fiscale aangifte

Een ander project dat in Lab-vorm start, gaat in op efficiencyslagen bij andere taken zoals de fiscale aangifte en de jaarrekening. “We gaan niet gelijk een fiscaal pakket maken, maar gaan accountants helpen om hun fiscale en jaarrekeningprocessen te verbeteren”, verduidelijkt Ronald Dähne. “Dat kan zijn door integraties te maken met bestaande fiscale-, boekhoud- en salarissoftware van diverse partijen. Zo is het eenvoudig om data uit te wisselen tussen accountant en ondernemer zodat de boekhouding realtime bij is ongeacht het pakket dat de ondernemer gebruikt.”

Boetes voorkomen

Volgens Martin kunnen ondernemers en accountants door gebruik van de nieuwe software straks beter zicht op hun administratie en wat er aankomt. Daardoor kunnen fiscale boetes en geldverlies voorkomen. “Dit door integratie tussen de verschillende software en actieve signaleringen bij potentieel fiscale consequenties, gunstige aftrekposten bij het doen van investeringen, of werkkostenregeling, belastingteruggave of betalingen. Dit soort zaken komen dan in een dashboard van de ondernemer. Die kan dan samen met zijn accountant de juiste beslissing nemen.”

Meer over de volgende Labs lees je binnenkort op het blog van Exact

Author image
Tom Modderkolk

Tom is een nieuwsgierige en veelzijdige content specialist. Hij heeft een passie voor praktische toepassing van nieuwe technologie in het mkb.

NL Select your country