In 40 minuten up-to-date met de WAB

Weet jij al wat de WAB inhoudt voor jouw onderneming of die van je klanten? Op deze pagina vind je informatie over wat de WAB is, welke processen je aan zal moeten passen en hoe de software van Exact je kan helpen!

Wat houdt de WAB in?

Het is zover! Het overgrote deel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking getreden. Dit betekent voor alle werkgevers dat zij ondermeer rekening moeten gaan houden met nieuwe regels rond arbeidscontracten, ontslagvergoedingen en sociale premies. De WW-premie wordt bijvoorbeeld lager voor werknemers met een vast contract en payrollwerknemers zullen recht hebben op betere arbeidsvoorwaarden. Bekijk de video's hieronder om meer te leren over de WAB.

Klaar voor de WAB?

Neem de onderstaande informatie door om zeker te zijn dat je de juiste acties onderneemt!

Zorg ervoor dat vanaf de eerste loonaangifte de correcte premie wordt ingehouden. 

Handige link van de overheid: 'Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie'.

Met ingang van 1 januari hebben oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn recht op aanbod voor een vast aantal uren. TIP! Iemand altijd een vergelijkbaar aantal uren aan het werk als oproepkracht? Maak er dan een vaste overeenkomst van voor een vast aantal uren!

Handige link van de overheid: 'Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden'

Vanaf 1 januari heeft de payrollwerkgever de plicht om te zorgen voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor de payrollers. Uitgangspunt hierbij is dat dit in lijn ligt met de voorwaarden van “eigen” medewerkers van de inlener.

Handige link van de overheid: 'Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk'.

1 januari krijgen payrollmedewerkers en uitzendkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huur je medewerkers op deze manieren in? Dan moet je het bedrijf waar je inleent informeren over de arbeidsvoorwaarden van je eigen medewerkers.

Handige link van de overheid: 'Payrollwerkgevers: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden'.

Of het gaat om ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract, vanaf 1 januari zal je altijd een transitievergoeding betalen.

Handige link van de overheid: 'Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag'.

NL Select your country