ESG reporting binnen Europa

Environmental (milieu), Social (sociaal) & Governance (bestuur)

Verantwoord ondernemen wordt met de dag belangrijker, voor zowel bedrijven als hun accountants. ESG-reporting, ofwel Environmental, Social and Governance-reporting, is dan ook van groot belang voor bedrijven die hun impact op het milieu en de samenleving willen beoordelen en communiceren. Maar wat is het precies en waar moet jij rekening mee houden? Wij vertellen je hier wat het inhoudt, wat de ESG-criteria zijn, wat het belang van een ESG-rapportage is en wat de ESG-wetgeving inhoudt.

Wat is ESG-reporting?

ESG-reporting is een term die wereldwijd wordt gebruikt voor het proces waarbij bedrijven hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid rapporteren, ook wel ‘niet-financiële rapportages’ genoemd. ESG staat dan ook voor ‘Environmental, Social and Governance’ - de drie pijlers die worden gebruikt om duurzaamheidsprestaties van bedrijven te beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de impact van een bedrijf op het milieu, de betrokkenheid bij sociale initiatieven en de kwaliteit van de bedrijfsstructuur.

ESG doelen en factoren

ESG doelen zijn gericht op het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven op basis van ESG-criteria. Deze ESG doelen kunnen betrekking hebben op het verminderen van de ecologische voetafdruk, het bevorderen van diversiteit op de werkplek, en het versterken van bestuurspraktijken. ESG-factoren spelen een rol bij het beoordelen van het risico en de kansen die verband houden met duurzaamheid. Investeerders en belanghebbenden evalueren bedrijven op basis van deze ESG-factoren om te bepalen hoe goed ze zijn gepositioneerd om zowel financiële als niet-financiële waarde te creëren.

ESG-criteria: de drie pijlers

Binnen het ESG-framework staan drie belangrijke pijlers centraal. Binnen deze drie pijlers gelden ESG-criteria, de normen waarmee de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf worden gemeten. Hoe hoger een bedrijf scoort op deze ESG-criteria, hoe duurzamer een bedrijf is.

Environmental (Milieu)

De milieupijler richt zich op de impact van een bedrijf op het milieu en gaat over de inspanningen van een bedrijf om milieuvriendelijke praktijken te implementeren en klimaatverandering tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de CO2-uitstoot, waterbesparing, afvalvermindering en investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

Social (Sociaal)

Bij de pijler ‘Social’ gaat het om de manier waarop een bedrijf omgaat met haar werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden, klanttevredenheid, steun aan lokale gemeenschappen, diversiteit en inclusie en maatschappelijk engagement.

Governance (Bestuur)

De derde en laatste pijler richt zich op de transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit van het bestuur en management van een bedrijf. Aspecten als onafhankelijkheid van bestuurders, ethische normen, beloningsbeleid en anti-corruptiebeleid komen hierbij aan bod.

Door deze ESG-criteria te meten en te rapporteren, kunnen bedrijven inzicht bieden in hun duurzaamheidsprestaties en verantwoording afleggen aan hun belanghebbenden. Dit helpt bij het bevorderen van transparantie, vertrouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het belang van een ESG-rapportage

Zoals hierboven genoemd wordt verantwoord ondernemen steeds belangrijker en daarmee dus ook het informeren hierover, een zogeheten ESG-rapportage. Steeds meer belanghebbenden eisen namelijk transparantie en verantwoording van bedrijven rondom deze onderwerpen. Externe stakeholders willen bijvoorbeeld weten hoe duurzaam en ethisch een bedrijf handelt, terwijl klanten zich willen identificeren met merken die een positieve impact hebben op de samenleving. Door al deze informatie samen te voegen in een ESG-rapportage kunnen (externe) stakeholders op een eenvoudige manier geïnformeerd worden over de drie pijlers.

ESG-rapportage verplichtingen

ESG-rapportage omvat het publiceren van gegevens over de prestaties van een organisatie op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Deze rapporten bieden inzicht in de duurzaamheids inspanningen van een bedrijf en stellen beleggers en belanghebbenden in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen. Hoewel ESG-rapportage momenteel vaak vrijwillig is, zijn er ontwikkelingen in Europa om dit verplicht te stellen voor bepaalde bedrijven middels de Corporate Sustainability Reporting Directive.

ESG-wetgeving en richtlijnen vanuit de EU

De Europese Unie speelt een leidende rol in het bevorderen van verantwoord ondernemen. Om dit te bewerkstelligen, heeft de EU verschillende regelgevingen en richtlijnen opgesteld rond ESG binnen Europa. Deze ESG-wetgeving en richtlijnen zijn geleidelijk ingevoerd vanaf verschillende data. Sommige zijn al van kracht, terwijl andere nog in de ontwikkelingsfase kunnen zijn. Het is belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de specifieke data van inwerkingtreding en de vereisten die gelden voor hun sector en omvang. Een regeling die onlangs van kracht is gegaan, is de Corporate Sustainability Reporting Directive en is een uitbreiding op de Non-Financial Reporting Directive.

Conclusie ESG-reporting

In conclusie heeft ESG-reporting een enorme invloed gehad op hoe bedrijven hun niet-financiële prestaties beheren en rapporteren. Met de toenemende rapportageverplichtingen en de specifieke ESG-wetgeving en -richtlijnen vanuit de EU, worden bedrijven gestimuleerd om zich te richten op duurzaamheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze ontwikkelingen zullen ongetwijfeld een blijvende impact hebben op de bedrijfsvoering in Europa.

Bedrijfssoftware voor ESG-reporting

Bedrijfssoftware kan een essentiële rol spelen bij het voldoen aan ESG-reporting verplichtingen vanuit de EU. Hiermee kunnen bedrijven nauwkeurig en gestandaardiseerd niet-financiële gegevens verzamelen, analyseren en rapporteren over milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. De software automatiseert gegevensverzameling, vereenvoudigt rapportageprocessen om ESG-prestaties te rapporteren. Door het stroomlijnen van het rapportageproces helpt bedrijfssoftware organisaties om tijd en middelen te besparen en tegelijkertijd te voldoen aan de complexe EU-richtlijnen. Het vergemakkelijkt ook het identificeren van risico's en kansen, wat bedrijven in staat stelt proactieve maatregelen te nemen om duurzaamheid te verbeteren en te reageren op de verwachtingen van beleggers en belanghebbenden. Exact Online is een geïntegreerd bedrijfssoftwareplatform voor het mkb en accountants dat specifieke functionaliteiten biedt om bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de regelgeving rondom ESG-reporting.

Over deze informatie:

Deze publicatie biedt een beknopt overzicht van ESG-reporting. Het is niet allesomvattend, en richt het zich op de meest algemene kenmerken. Lezers worden gewaarschuwd dat de informatie mogelijk niet volledig is en dat professioneel advies wordt aanbevolen voordat er gehandeld wordt op basis van deze publicatie. Exact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van acties gebaseerd op deze informatie.

Uitzicht begint met inzicht, ook voor jouw kantoor

Wil je weten hoe je meer inzicht krijgt in jouw kantoor?

NL Select your country