Nieuws

Slechts 13% accountants verwacht negatieve nettowinstmarge in 2023

Exact MKB Barometer onderzoek Accountancy
Exact lanceert resultaten MKB Barometer onderzoek: efficiënter werken is grootste zakelijke uitdaging van dit jaar
Delft, 8 juni 2023 – Van alle accountantskantoren in het Nederlandse mkb verwacht slechts 13% dit jaar een negatieve netto winstmarge te realiseren. Dat blijkt uit de resultaten van het Exact MKB Barometer onderzoek. Het is een daling ten opzichte van het voorgaande onderzoek in 2021, toen dit nog ruim een vijfde van de accountantskantoren betrof. Bovendien verwacht 47% dit jaar een positieve netto winstmarge te realiseren, waarmee de sector een stuk beter presteert dan het mkb-gemiddelde van 38%. Voor bijna de helft (48%) van de ondernemers in accountancy is efficiënter werken dit jaar de grootste zakelijke uitdaging. Om bedrijfsdoelen in 2023 te behalen zet de 43% van de accountantskantoren in op het automatiseren van bedrijfsprocessen.
“Nederlandse mkb’ers staan momenteel voor veel uitdagingen. Maar waar ondernemers in productie, handel en bouw in hoge mate worstelen met inflatie, hebben accountants hier minder last van”, vertelt Wilco Kraaij, Product Line Director Accountancy bij Exact. "Kijken we naar sectorspecifieke uitdagingen dan is het verminderen van administratieve handelingen voor 53% van de mkb’ers in accountancy een grote uitdaging. Wat men ook lastig vindt (40%) is het bijhouden van wet- en regelgeving. Eveneens 40% van de respondenten geeft aan dat online samenwerking met klanten uitdagend is. Kijken we naar middelen die mkb’ers in de accountancy willen inzetten om hun bedrijfsdoelen te behalen dan staat het automatiseren van bedrijfsprocessen met stip op de eerste plaats. 43% van de accountantskantoren wil daarop inzetten. Op de tweede plaats (23%) volgt het uitbreiden van het aantal medewerkers.”

Accountants zetten in op kwaliteit en pakken adviesrol

Om zich te onderscheiden van concurrenten zet 57% van de accountants in het mkb in op het leveren van kwaliteit. Bovendien zijn steeds meer accountants zich bewust van de adviesrol die ze kunnen vervullen voor het mkb. 36% van de respondenten geeft aan deze adviesrol verder te willen verdiepen in 2023. Een positieve ontwikkeling, want we weten dat 53% van de mkb’ers in Nederland ook verwacht dat een boekhouder hen coacht en adviseert over het runnen van het bedrijf. Slechts een vijfde van de accountantskantoren in het mkb zet anno 2023 nog in op lagere prijzen en tarieven om zich te onderscheiden van concurrenten.
Business software

Digitalisering heeft hoge prioriteit voor 62% accountants, 15% werkt datagedreven

Uit het MKB Barometer onderzoek blijkt verder dat accountants veel naar digitalisering kijken als een middel om efficiënter te werken, waarmee ze tegelijkertijd ruimte krijgen om meer kwaliteit te leveren. Voor 62% van de accountants in het mkb heeft digitalisering van het bedrijf in 2023 een hoge prioriteit. Kijken we nader naar digitalisering en data, dan zien we dat ruim de helft (56%) van de accountants gelooft dat data-analyses tot betere zakelijke beslissingen leiden. Wilco Kraaij vervolgt: “Maar een grote groep van 45% van de respondenten geeft aan dat data momenteel nog een beperkte rol in de organisatie spelen. Daar valt dus nog winst te behalen.”

Verantwoord ondernemen belangrijk, beleid vooral gericht op steunen maatschappelijke doelen

Voor het eerst werden respondenten van het MKB Barometer onderzoek gevraagd naar hun mening over verantwoord ondernemen. Met recht een hot topic, want 65% van de accountantskantoren geeft aan dat verantwoord ondernemen een belangrijke bedrijfsdoelstelling is, iets meer dan het mkb-gemiddelde van 63%. Kijken we naar het beleid dat accountants in het mkb voeren, dan zien we dat dit met name gericht is op het steunen van lokale maatschappelijke doelen door middel van sponsoring en giften (29%), gevolgd door het verlagen van de CO2-voetafdruk (24%).

Het Exact MKB Barometer onderzoek wordt sinds 2014 uitgevoerd in Nederland en België. Naast overall rapporten zijn er ook sectorspecifieke resultaten beschikbaar voor de handel, productie, zakelijke dienstverlening, bouw en accountancy. Kijk voor meer informatie op: www.exact.nl/mkb-barometer.
Exact

Vragen & contact 

Vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact met ons op. Dit kan per e-mail, via media@exact.com, of telefonisch: 015- 7115100. Bekijk onze beeldbank voor recent beeldmateriaal.
NL Select your country