Nieuws

Nieuwe Exact Foundation stimuleert gelijke kansen in IT-carrière

Medewerkers van softwarebedrijf Exact hebben gezamenlijk de Exact Foundation opgericht. De stichting ondersteunt programma’s die vanuit diversiteit en inclusie een gelijk speelveld creëren voor de volgende generatie IT-professionals.

Projecten aandragen

De Exact Foundation wil kinderen aanmoedigen om te kiezen voor IT-gerelateerde studies. Bovendien streeft de foundation met het aanbieden van ontwikkelings- en leerprogramma’s naar een toename van het aantal vrouwen dat werkzaam is in de technologiesector. Iedereen kan via de website van de Exact Foundation projecten aandragen die dit stimuleren.

JINC

Een van de eerste initiatieven die de foundation ondersteunt is JINC Delft. Dit is een organisatie die kinderen begeleidt die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Naast de financiële steun vanuit de Exact Foundation, geeft Exact vanuit het Corporate Social Responsibility (CSR) programma sollicitatietrainingen en voorlichting over werken in de IT-sector

HackYourFuture

Een tweede project komt van HackYourFuture, een instantie die de volgende generatie full-stack software developers opleidt. De studenten van HackYourFuture zijn vluchtelingen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt en minder toegang hebben tot opleidingen. De eerste alumni zijn inmiddels werkzaam bij het Delftse softwarebedrijf.

Het bestuur van de Exact Foundation wordt gevormd door voorzitter Phill Robinson, penningmeester Wes Grant Sheppard en secretaris Olav Provily.

Phill Robinson: “Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen in een snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Daarom hebben we de Exact Foundation opgericht. Zo kunnen we iets teruggeven aan de maatschappij waarin we wonen en werken. Dat doen we bijvoorbeeld door financiële ondersteuning aan projecten en goede doelen die gericht zijn op sociale samenhang, diversiteit en onderwijs. De foundation geeft iedereen gelijke kansen, ongeacht afkomst, cultuur, religie, gender of seksuele voorkeur. We zijn er trots op dat we met de Exact Foundation de kans krijgen NGO’s te sterken in hun ambities om de IT-sector meer inclusief te maken. Met het bestuur zijn we van plan om de projecten die voor de komende tijd op de planning staan tot een groot succes te maken.”

NL Select your country