Nieuws

Exact sluit zich aan bij Partnering Trust

Exact is aangesloten bij Partnering Trust (PT), een publiek-privaat samenwerkingsprogramma dat het vertrouwen in clouddiensten wil vergroten. Partnering Trust werkt hiervoor aan een uniforme standaard voor het aantonen van de veiligheid en betrouwbaarheid van clouddiensten.

Rondom kwaliteitsbeoordeling van clouddiensten is er een wirwar aan wet- en regelgeving. Daardoor is het voor de afnemer en andere belanghebbenden  –  zoals investeerders en toezichthouders – lastig om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van clouddiensten.  Bovendien is het voor leveranciers complex om aan te tonen dat hun dienstverlening aan alle wettelijke- en betrouwbaarheidseisen voldoet. De diverse certificeringen verschillen daarnaast in diepgang en daarmee in zekerheidsniveau voor afnemers.

Kwetsbaarheden terugdringen

Door gebruik van een uniforme standaard zijn kwetsbaarheden terug te dringen zowel bij het ontwerp als bij het gebruik van een product. Daarbij kunnen dit soort standaarden de vraag naar veilige producten stimuleren. Partnering Trust, dat bestaat uit het ministerie van Economische zaken, IT-belangenverenigingen, softwareleveranciers en accountantskantoren, zet zich hiervoor in.

Strategisch beraad

Exact neemt ook zitting in de klankbordgroep Partnering Trust. Dat is een strategisch beraad van publieke, commerciële en maatschappelijke organisaties met sterke affiniteit met of belang bij het cybersecuritybeleid van het kabinet. Daarnaast voelen leden zich betrokken bij het realiseren van assurance/zekerheid over cloudservices. Behalve deelname aan de klankbordgroep van PT werkt Exact ook mee aan daadwerkelijke uitwerking van deze standaarden.

Alexander Rahusen, CFO Exact: “Bij Exact staat betrouwbaarheid van onze software en diensten hoog in het vaandel. Zo voldoen onze clouddiensten aan diverse certificeringen en zijn we ook aangesloten bij Stichting Zeker-OnLine via het keurmerk Zeker Online voor het Exact Online-product. We zijn blij met ons lidmaatschap bij Partnering Trust en zijn voorstander van uniformering van standaarden rondom kwaliteit van clouddiensten. We juichen het initiatief van Partnering Trust dan ook van harte toe om ook in Europees verband een uniforme standaard neer te zetten voor normeringen rondom clouddienstverlening.“

NL Select your country