Nieuws

De HR-functie hervormen en toekomstbestendig maken

CHRO Florien de Nijs

Alle HR-professionals weten dat beleid en compliance doorslaggevend zijn voor een veilige en gelukkige werkplek. Maar te vaak laten we onszelf overspoelen door handboeken en regelgevende kaders die ons vermogen om welzijn, creativiteit en samenwerking te bevorderen, beperken.

Hoe stapt u dan af van beperkende systemen en voert u nieuwe manieren van werken in die vertrouwen wekken en barrières doorbreken terwijl de senior stakeholders betrokken blijven? Exact CHRO, Florien de Nijs sprak met Anne Jaakke van de podcast HR Changemakers over het hervormen van de rol van HR-functionaris om deze toekomstbestendig te maken. Innovatie en creativiteit spelen daarbij een hoofdrol bij het vormgeven van de werkplekcultuur.

HR verbinden met de bredere business

"Nog steviger in de schoenen van het bedrijf gaan staan". HR moet meer met de business afstemmen; daar moeten we beginnen. We gaan over op een partnerschap met de business en zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Florien begrijpt dat het nodig is om HR bedrijfsbreed te integreren en stelt voor om het HR-team meer te mixen, met verschillende vaardigheden en verschillende achtergronden, niet alleen met opleiding op HR-gebied, maar bijvoorbeeld ook een datawetenschapper om beter aan te sluiten bij de business. "We moeten voorkomen dat HR een statische afdeling wordt en ervoor zorgen dat anderen ook aandacht hebben voor de rol die het speelt".

Florien is van mening dat HR door deze aanpak relevanter, waardevoller en geaccepteerder wordt binnen de business. Diversiteit is daar een goed voorbeeld van. Diversiteit mag niet uitsluitend als een HR-onderwerp worden beschouwd. Het is een bedrijfsbrede kwestie waar elk teamlid verantwoordelijkheid voor moet nemen en zijn of haar steentje aan moet bijdragen.

Ondanks beperkingen positieve dingen tot stand brengen

Florien trad tijdens de lockdown bij Exact in dienst, maar liet zich niet tegenhouden door de maatregelen vanuit de overheid op het gebied van werknemersbetrokkenheid. Met de steun van CEO Paul Ramakers van Exact creëerde Florien een strandomgeving met stoelen, zand en een zwembad in een ongebruikte parkeergarage op het bedrijfsterrein. Collega's konden elkaar ontmoeten in een leuke, inspirerende en veilige omgeving, zowel sociaal als professioneel.

"De investering was bijna nihil, maar de belangstelling ervoor was enorm", zegt Florien. "Het werd gefaciliteerd door de administratie en dat maakte mensen trots". De aanpak van Florien onderscheidt haar en Exact van de traditionele werkwijzen op HR-gebied. Natuurlijk zijn regelgeving en compliance belangrijke onderdelen van het HR-landschap, maar in plaats van zich alleen te richten op beperkend beleid gaven Florien en haar team prioriteit aan het opbouwen van vertrouwen en het wegnemen van barrières om positieve dingen tot stand te brengen voor het team.  

Mensen zijn belangrijker dan processen

Hoe is Florien dan te werk gegaan om dit beperkende kader, dat volledig draaide om beleid, te ontmantelen? In plaats van nog een HR-handboek over dit onderwerp op te stellen, besloot Florien gewoon te kijken wat er zou gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de leiderschapsprincipes binnen Exact op elkaar zijn afgestemd en samenhangend zijn, heeft ze richtlijnen ingevoerd om te werken vanuit de volgende punten: vertrouwen opbouwen, de mensen boven de processen stellen en een continue dialoog in stand houden. Haar medewerkers mochten ook zelf bepalen hoe ze wilden werken: vanuit huis/op afstand of hybride. "Zodra alles is bepaald en vastligt voor mensen, ervaren ze dat als iets negatiefs. En ik probeer dat negatieve gevoel te voorkomen", zegt Florien. "Je moet altijd grenzen aangeven, maar het is belangrijk om niet te veel te willen regelen. Je kunt echt een verschil maken door creatief te zijn, dingen anders te doen en de dingen simpel te houden".

Meer weten over hoe Florien de HR-functie bij Exact transformeert? Luister naar de podcast.

NL Select your country