Nieuws

"Bij Exact willen we het verschil maken"

"Bij Exact willen we het verschil maken"

In gesprek met CEO Paul Ramakers over de strategie van het bedrijf 

Paul Ramakers staat nu ruim een jaar aan het roer van Exact. Waar staat Exact nu? Wat is de strategie voor 2022 en wat kunnen we de komende jaren van de softwareleverancier verwachten? We leggen Paul een aantal vragen voor. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: in zijn verhaal staan de woorden groei, innovatie, talentmanagement en verantwoord ondernemen centraal. “Bij Exact willen we het verschil maken!” 

Paul, je bent sinds eind 2020 CEO. Kun je jezelf even voorstellen?

Ooit kwam ik hier als starter binnen, rechtstreeks van school. Exact is dus mijn eerste werkgever. Toch heb ik geen moment het gevoel gehad dat ik al bijna 27 jaar bij hetzelfde bedrijf werk. Exact is innovatief, beweegt met de markt mee en past zijn strategie daarop aan. Daarbij heb ik het geluk dat ik veel verschillende rollen heb mogen vervullen; na een aantal jaar ben ik intern iets anders gaan doen om nieuwe dingen te leren en mezelf verder te ontwikkelen. Ik heb veel afdelingen van dichtbij gezien en in elke functie weer nieuwe dingen geprobeerd, ervaren en geleerd. Mijn meest recente stap was die richting CEO, waar ik veel energie van krijg!  

Wat is het eerste woord dat je te binnen schiet als je denkt aan het eerste jaar als CEO?

Hoewel alles rondom corona zeker een uitdaging is geweest, kies ik voor het woord groei. Het gaat goed met Exact, we hebben een goed jaar achter de rug. We hebben prachtige ambities die we voor en samen met onze klanten willen waarmaken. En dat kunnen we sneller en beter doen als we de juiste producten en expertise in huis hebben. We geven onze groei dan ook bewust vorm met een combinatie van ontwikkeling en overnames. Zo hebben we met de overnames van Unit4 Bedrijfssoftware, Grip en Officient het afgelopen jaar ons dienstenpakket verrijkt en nog meer kennis binnengehaald, wat onze groep nog beter en sterker maakt. Daarnaast heb ik een doorlopend ander doel: een bedrijf zijn waar mensen met veel plezier werken. Waar ze trots op zijn en waar ze zelf ook kunnen groeien. 

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers graag bij Exact werken?

Bij Exact streven we ernaar om een organisatie te zijn waar mensen voor willen werken, een plek waar ze zichzelf kunnen zijn ongeacht hun achtergrond, etc. We hebben een goede mix van competentieprofielen zoals sales, technologie en marketing, maar ook culturele achtergronden. Want diversiteit leidt tot creativiteit en verschillen maken ons sterker. Wat we ook belangrijk vinden, is hoe onze mensen in hun vel zitten. We zijn zuinig op ze en streven naar een goede work life balance, ook hier vervullen onze managers een voorbeeldrol. Zelf ga ik bewust af en toe lekker crossfitten, mountainbiken of op een andere manier ontspannen. Zo laat ik zien dat je goed voor jezelf mag – of beter gezegd móet zorgen. 

Is Exact een leerbedrijf?

Exact is een werkgever die haar medewerkers stimuleert tot ontwikkeling. Niet iedereen wordt natuurlijk CEO, maar het komt regelmatig voor dat mensen groeien van een sales- naar een aftersalesfunctie, of van support richting development. Als je de mindset hebt om te willen leren, kun je heel ver komen bij Exact. 

Wat zijn andere doelen en acties met betrekking tot jullie medewerkers?

Mede dankzij onze groei hebben we een flinke workforce. Daarmee maken we het verschil. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze omgeving. We geven al onze werknemers drie werkdagen per jaar vrij om te besteden aan vrijwilligerswerk. Giving Back Days noemen we die. Ook steunen we geldinzamelacties van onze medewerkers voor goede doelen. Medewerkers kunnen hun actie indienen voor een verdubbeling door Exact. Een ander speerpunt op HR-gebied is het hybride werken, wat ook na corona bijdraagt aan een gezonde werk-privé balans. Voorheen boden we collega’s al de mogelijkheid thuis te werken, echter we hebben de invulling nu nog meer bij de mensen zelf gelegd. Elk team kijkt voor zich wat een goede thuis-kantoor-verhouding is. We zijn immers niet allemaal hetzelfde. 

Is het makkelijk om talent binnen te halen?

Talent vinden is nooit echt makkelijk geweest. Je ziet dat iedereen in dezelfde vijver aan het vissen is. We hebben daarom verschillende invalshoeken, maar groei en betrokkenheid staan altijd voorop. Zo bieden we mensen die direct van de universiteit komen een opleidingsklas aan. Anderen bieden we een carrière pad dat zij kunnen doorlopen. We slagen erin mensen binnen te halen, maar het is hard werken.  

En hoe zit het met de ambities op operationeel vlak?

Als ontwikkelaar en leverancier van businesssoftware is het onze missie ondernemers grip te geven op hun bedrijfsprocessen, ze te ontzorgen en ze zo te helpen bij het slimmer omgaan met hun tijd. Tijd wordt alsmaar schaarser en waardevoller. Wij brengen efficiency en inzicht, zodat ondernemers zich weer kunnen focussen op hun bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat we onze klant op de beste manier bedienen, hebben we bij Exact altijd oog voor innovatie. We richten ons met name op het versnellen van innovaties in de cloud. Ook optimaliseren we bestaande producten en introduceren we nieuwe producten om aan de behoeften van de klant te blijven voldoen.  

Kun je meer vertellen over de manier waarop jullie innoveren?

Meer dan 600 van de ruim 1850 Exact collega’s zijn continu bezig nieuwe producten te maken en bestaande te verbeteren aan de hand van nieuwe features, product updates etc. We luisteren hiervoor goed naar de markt en de feedback van gebruikers. Daarnaast biedt de technologie steeds meer mogelijkheden, waar we gretig gebruik van maken. Neem bijvoorbeeld alles rondom data. Hoe kunnen we alle beschikbare data het best gebruiken om het leven van onze klanten makkelijker te maken en processtappen te schrappen? Dit is een belangrijk thema voor ons. 

Kun je wat voorbeelden noemen van innovatieve projecten?

Om te beginnen zijn we al een paar jaar druk bezig met Globe+. Alles onder onze motorkap wordt gemoderniseerd, inclusief onze user interface om een naadloze ervaring aan te kunnen bieden. Dit project komt nu in de eindfase, komend jaar rollen we het verder uit. Een ander belangrijk project is het samenvoegen van producten van voormalig Unit4 Bedrijfssoftware met Exact Online, waardoor we accountants een volledig geïntegreerde suite kunnen aanbieden. En vooruit, ik noem nog een derde: onze recent gelanceerde HR-oplossing in Exact Online. Met veel self-service, zodat ondernemers hun talent nog beter kunnen ondersteunen. 

Hoe wil Exact verder nog het verschil maken?

Verantwoord ondernemen staat centraal in onze bedrijfsvoering, in de breedste zin van het woord, van een goede werkgever zijn tot zorgen voor de samenleving. We moeten beter voor onze planeet zorgen met z’n allen, en dus staat duurzaamheid hoog op de strategische agenda van Exact. We formuleren harde doelstellingen op het gebied van uitstoot, energiebesparing en afval en daar gaan we ook echt op managen. Denk aan het gebruik van gebouwen en datacenters, het slim reizen en elektrificeren van ons wagenpark en het efficiënter programmeren, zodat we minder druk op onze datacenters leggen. Ook werken we met onze leveranciers en partners aan een verantwoorde toeleveringsketen.  

Kortom we willen en nemen onze verantwoordelijkheid op korte en lange termijn, naar onze klanten, partners, medewerkers en de maatschappij. Samen kunnen we het verschil maken.  

Exact

Mediacontact

Wil je meer informatie over dit bericht, heb je een interviewverzoek, of andere media-gerelateerde vragen? Neem contact op met Annemarije Dérogée, head of Corporate Communications bij Exact, via media@exact.com.
NL Select your country