Handel

Vecozuivel: "Dankzij Exact zijn geldstromen goed te managen"

Vecozuivel is een zuivelbedrijf; een top-4-speler op de Nederlandse verse melkmarkt. De productie is gebaseerd op dagelijkse aanlevering van zuivel, 7 dagen in de week. De biologische zuivel komt rechtstreeks van de biologische boerderij en wordt binnen 24 uur verwerkt tot de lekkerste zuivelproducten. De productie staat onder strenge controle en voldoet aan de kwaliteitseisen van het productschap zuivel. Vecozuivel is een slagvaardig bedrijf dat verder kijkt en graag haar nek uitsteekt als het gaat om innovaties.
Dankzij Exact zijn geldstromen goed te managen

Oude situatie

Vecozuivel werkte al met Exact voor Dos voor de financiële administratie. Veranderende zuivelwetgeving en wensen van klanten ten aanzien van automatisering van leveranciers noodzaakte Vecozuivel de systemen up-to-date te hebben. Daarnaast wilde Vecozuivel meer inzicht krijgen in managementinformatie.

De oplossing

De overstap naar Exact Globe in combinatie met een tweetal add-on’s bleek de oplossing. Bestellingen en facturering gaan digitaal. Voorraadbeheer is volledig geïntegreerd in de systemen. Alle informatie en processen zijn aan elkaar gekoppeld en daardoor klopt het altijd.

De voordelen

  • Goede managementinformatie
  • Bestellen, order klaarzetten en factureren gaat volledig automatisch
  • Goede controle op processen, minder fouten
  • Efficiënt
  • Alles volgens zuivelwetgeving en wensen van Vecozuivel-klanten
NL Select your country