Finance

Gelderse Sport Federatie: "Gekoppelde processen zorgen voor efficiëntie en inzicht"

De Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft als doel alle mensen in Gelderland in beweging te krijgen. Er worden diverse projecten bedacht en uitgevoerd voor verschillende doelgroepen, van peuters tot senioren. Daarnaast houdt de GSF zich bezig met onderzoek naar onder andere het effect van deze projecten. Een gedeelte van de werkzaamheden wordt bekostigd door middel van overheidssubsidie.
Het systeem volgt altijd een vast protocol, waardoor iedereen kan zien wat hij of zij op welk moment moet doen

Oude situatie

De Gelderse Sport Federatie maakte reeds gebruik van Exact Globe voor de financiële administratie. Er was echter niets gekoppeld aan het pakket, waardoor sommige werkzaamheden dubbel uitgevoerd moesten worden. Daarnaast werkte de GSF met een custom made oplossing voor relatiebeheer, maar dit pakket was niet veelzijdig genoeg.

De oplossing

Begin 2011 ging de Gelderse Sport Federatie werken met Exact Synergy Enterprise. Dit pakket werd breed ingezet en gekoppeld aan Exact Globe. Hierdoor werd een grote stap gemaakt op het gebied van efficiëntie. Ook de projectadministratie is nu helemaal op orde. Alle documenten en relaties die bij een project horen, staan inzichtelijk bij elkaar.

De voordelen

  • Brede inzetbaarheid van het pakket
  • Tijdbesparing door koppeling met Exact Globe
  • Inzichtelijke projectadministratie
NL Select your country