Boekhouden

Romkema Online Administratie - Altijd bovenop de actualiteit

Persoonlijk

Kunt u uzelf kort voorstellen? 
“Ik ben Frans Romkema en samen met mijn team medewerkers Geertje Hofstra, Ninke Damstra en Sandra de Rijk – Hoekstra vertegenwoordigen wij Romkema Online Administratie.

Als hobby’s heb ik Friesland en water, waar ik ook de nodige foto’s van maak vanaf de boot, wandelend of op de fiets. Je kunt ze bekijken op mijn Instagram– of Facebook account: Frans Romkema, word vriend en blijf op de hoogte van de mooie dingen in Friesland.”

Wat is Romkema Online Administratie?
“Romkema online administratie is een online administratiekantoor. Dat betekent dat onze klanten zelf met het online pakket Reeleezee werken. Reeleezee in de praktijk automatiseert de administratie zoveel mogelijk om het invoerwerk erg makkelijk te maken en tot een minimum te beperken. Vele zaken als bank, belasting e.d. worden in de Cloud gekoppeld. Op deze manier kun je met de juiste ondersteuning van onze kant, heel goed zelf de administratie doen. Wekelijks je administratie bijhouden geeft de meest optimale situatie. Je weet precies waar je staat en het kost weinig moeite.”

Kunt u vertellen hoe een ‘normale’ dag er voor u uitziet?
“Een normale dag is heel veel contact met klanten, die helpen wij zelf hun administratie te boeken. Zij bellen regelmatig over de vragen die zij hebben over het juist voeren van hun administratie en belastingaangifte. Ook bespreek ik hun KPI’s/dashboard en adviseer ik hoe ze meer kunnen halen uit hun bedrijf, en soms hoe ze het beste kunnen groeien en daar via de legale weg niet teveel belasting over hoeven te betalen.”

Branche

Kunt u misschien wat vertellen over de huidige status van de accountancybranche?
“De accountancybranche is steeds meer een adviesgerichte branche aan het worden. Steeds meer zaken worden gedigitaliseerd en het handmatig invoeren gaat in de toekomst verdwijnen, zo is mijn stellige overtuiging. We gaan steeds meer in de cloud werken en door de directe beschikbare informatie kunnen we steeds meer proactief adviseren. Wanneer klanten gaan zien dat online boekhouden werkt, gaan ze veel gemotiveerder met hun administratie aan de slag. De telefoon en tablet worden steeds belangrijker en als je ziet wat er allemaal kan in browsers en apps dan staan we nog maar aan het begin.”

Toekomst

Welke rol kan Romkema Online Administratie voor haar klanten spelen met de huidige ontwikkelingen?
“We zitten vooral bovenop de actualiteit. We kunnen met onze online omgeving altijd meekijken in de administraties en problemen à la minuut oplossen.”

“We zijn hier al dagelijks mee bezig. Heel veel zaken worden bij ons digitaal geregeld en naar de toekomst toe zullen we steeds meer Portal functies gaan inzetten voor onze dienstverlening Nagenoeg ruim 95% van onze klanten is zelf boekend, om dit tot een succes te maken adviseren we onze klanten om zoveel mogelijk gebruik te maken van de inboxfunctie in Reeleezee en de AutoCollect-functie (Een systeem wat zelf facturen ophaalt bij de leverancier). Door gebruik te maken van een standaard rubriekkeuze in Reeleezee voorkom je veel foute boekingen.”

Op welke manieren sluit de portal van Reeleezee daar op aan?
“In de Portal kunnen gegevens voor de klant makkelijk benaderbaar worden, zoals jaarrekeningen, Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting gegevens. Alles op 1 plek makkelijk in te zien en te downloaden. Doordat mensen zelf de boekhouding gaan doen met relatief weinig moeite is er veel meer inzicht en weet de klant veel beter waar het over gaat. Het advies wordt in die zin makkelijker, dat er veel minder uitgelegd hoeft te worden.”

Dat is weer eens wat anders dan alleen cijfers invoeren?
“Alleen maar cijfers invoeren doen we allang niet meer, we bestaan nu 14 jaar en we zijn steeds meegegaan in de verdergaande automatisering. Er is een intensiever contact met de klant omdat deze gemotiveerder is en er komt dan automatisch een beter advies uit omdat je meer in’s en out’s van de klant weet.”

Strategisch partnerschap

Op welke manieren werkt Reeleezee met jullie samen om jullie doelen te helpen bereiken?
“Reeleezee is voor ons een goede partner omdat ze inzetten op de meest moderne manier van boekhouden, daar hoort goed werkende software bij. Tevens is het voor ons belangrijk dat de SBR ontwikkelingen en andere koppelingen naar webshops e.d. en kassa’s verder ontwikkeld worden.”

Welke functionaliteiten zijn voor jullie daarin essentieel?
“Voor ons zijn de SBR functionaliteiten essentieel omdat met name de Belastingdienst, KvK en banken steeds meer gegevens in SBR aangeleverd willen zien.”

NL Select your country