Accountancy

Hoe Cappa Adviseurs advieskansen ontdekt via salarisverwerking

Cappa Adviseurs uit Zoetermeer is een full service administratief dienstverlener. Het verzorgt voor 350 klanten de salarisadministratie. Daaronder zitten ook klanten van accountants- en administratiekantoren die de salarisadministratie aan Cappa hebben uitbesteed. De dienstverlening zelf rendeert al is dat dat niet het uitgangspunt. “Juist salarisgegevens bevatten verborgen parels voor meer advies. Door een efficiënte verwerking kunnen we daar vol op inzetten.”

Advieskansen door oerwoud van regels

Door de prijsdruk die gaande is, heeft Cappa Adviseurs juist gekozen om de salarisadministratie te zien als serviceproduct. Onder de klanten zitten veel buitenlandse bedrijven. De adviseurs van Cappa helpen hen wegwijs te maken in het oerwoud van regels in Nederland. “Bijvoorbeeld een Italiaans modemerk met meerdere vestigingen in ons land adviseren we over de toepassing van wet- en regelgeving”, vertelt Sander Provoost. “Dat heeft niets met salarisverwerking te maken. Maar de gegevens uit de salarisverwerking vormen altijd de basis. En andersom is het ook; klanten komen met een verzoek om de salarisverwerking te doen en brengen daarna ook hun administratie bij ons onder.”

Kennisvergroting

Om klanten goed te adviseren over onderwerpen als ontslag, 30%-regelingen, in Nederland vestigen, arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen, investeert Cappa Adviseurs veel in opleidingen en trainingen voor het personeel en leest het veel vakbladen. Daarnaast breiden de adviseurs van Cappa hun kennis uit door overleg met gespecialiseerde relaties, zoals advocatenkantoren. De administratief dienstverlener is daarmee uitgegroeid tot kennisintensieve organisatie. Dat kan doordat de uitvoerende taken zoveel mogelijk zijn geautomatiseerd.

Tijdsbesparing

De salarisverwerking doet Cappa Adviseurs met Salaris in Exact Online. “We zagen direct de voordelen van de integratie met de financiële administratie en de cao’s die automatisch worden bijgewerkt. Hierdoor zijn we automatisch op de hoogte van cao-wijzigingen in de branches van onze klanten. En we besparen veel tijd door de handige overzichten. We zien in één oogopslag welke salarisstroken al zijn verwerkt en welke aangiftes zijn gedaan.”

Met de Self Service app voldoen aan AVG

Afgelopen jaar heeft Cappa Adviseurs de Self Service App in gebruik genomen om zo te kunnen voldoen aan de AVG. Medewerkers van klanten krijgen voortaan hun loonstrook via deze app. Juist vanwege de plicht om privacygevoelige gegevens veilig uit te wisselen, waren alle klanten binnen 1 maand over op de ESS app. “Dit werkt goed en veilig”, zegt Sander Provoost. “Salaris in Exact Online is een geschikte tool voor ieder kantoor dat efficiënter wil werken en adviesinkomsten wil halen uit de salarisverwerking. Processen zijn op elkaar afgestemd en je hebt altijd een duidelijk overzicht van de actuele gegevens. Op je laptop, maar ook op de smartphone. Als adviseur kunnen we nu heel makkelijk even meekijken bij onze klanten, zonder dat we daarvoor de deur uit moeten.”

NL Select your country