Globe

Tip: Het decimaalteken wijzigen in Windows

Het kan zijn dat het decimaalteken dat standaard wordt gebruikt, in bijvoorbeeld de saldilijst, niet aan uw wensen voldoet. Er staat bijvoorbeeld een punt terwijl u graag een komma zou willen zien. Om dit aan te passen dient u uw instellingen in Windows te wijzigen.

Configuratiescherm

Om het decimaalteken te wijzigen gaat u naar de regio instellingen. In Windows 8.1 kunt u deze openen via . Hier kiest u voor Meer instellingen. Achter Decimaalteken kunt u vervolgens het gewenste teken invoeren of selecteren en de instellingen daarna bewaren door op Toepassen te klikken.

decimalen1ned

Exact Globe Next

Nadat u deze Windows instellingen heeft aangepast, zult u in Exact Globe zien dat het decimaalteken is gewijzigd. Om dit te controleren kunt u bijvoorbeeld gaan naar en hier een saldilijst opvragen.

NL Select your country