Exact Online

Veel gestelde vragen over Exact Online

Bepaalde vragen komen vaker terug op de Support afdeling van Exact Online. Uiteraard proberen we ervoor te zorgen dat alle functionaliteit van zichzelf zo duidelijk mogelijk is. En daarnaast geven we middels de help documentatie al veel antwoorden op dit soort vragen. Toch is het logisch dat er vragen bij u opkomen, drie van deze veel gestelde vragen behandelen we in deze blogpost.

Het saldo in mijn bank/kasboek komt niet overeen met het bedrag op de grootboekkaart?
Het kan voorkomen dat u in een bankboeking een eindsaldo ziet dat niet overeenkomt met wat er op de grootboekkaart staat. De velden begin- en eindsaldo in dagboeken van het type kas en bank zijn puur informatief. Het beginsaldo (en voor het bankdagboek ook het eindsaldo) wordt gevuld door het beginsaldo te nemen met de som van de ingevoerde boekingsregels. Als in een eerdere boeking een verandering wordt gemaakt, wordt het saldo niet doorgerekend vanwege performance-technische redenen. Als u wilt dat het saldo weer overeen komt met de grootboekrekening, dan kunt u dit handmatig aanpassen in de boeking. Deze velden hebben verder geen effect op boekingen/de grootboekkaart.

De grootboekkaart opent u via . De grootboekkaart toont alle boekingen die op het betreffende grootboek zijn geregistreerd. Daarom zal de grootboekkaart altijd het juiste saldo weergeven tot en met de laatst ingevoerde boeking.

Veel gestelde

Ik zie geen/niet alle afschriften in het overzicht Afschriften: Af te handelen
Vaak wordt dit veroorzaakt door filters. U ziet dat er in dit overzicht redelijk wat filters zitten, zoals Eigen rekening en datum. Zorg ervoor dat deze filters zo veel mogelijk leeg worden gelaten. U kunt ook klikken op Herstellen om de filters snel leeg te halen. Vaak zorgt het filter Bank Importbestand ervoor dat niet alles getoond wordt. Als u een import doet, wordt dit filter gevuld met het bestand. Daardoor zijn oudere afschriftregels niet direct meer zichtbaar. Door achter het filter te klikken op het vergrootglas en op Wissen, kunt u dit filter leeg halen.

Ik zie in de help dat ik een kolom/filter/veld in een bepaald scherm, maar ik zie deze niet?
U kijkt bijvoorbeeld in de helppagina naar een voorbeeld van een relatiekaart. Daar ziet u de optie om een Land (waar uw relatie gevestigd is) toe te voegen. Echter als u zelf naar de relatiekaart gaat dan ziet u deze optie niet.

In bijna alle schermen ziet u rechtsboven een  gereedschap icoon. Als u daarop klikt kunt u kiezen voor Aanpassen. Nu komt u in een scherm terecht waarin u filters, kolommen en/of velden kunt toevoegen.

Op de relatiekaart klikt u op Bewerken, en vervolgens op het gereedschap icoon en Aanpassen. Dan ziet u het volgende scherm:

Veel gestelde

U ziet nu dat er geen vinkje staat bij Land. Als u dit aanzet en Bewaard dan kunt u vervolgens wel een Land invoeren bij de relatie. In overzichten zoals kunt u geen velden toevoegen, maar wel filters, koppelingen en kolommen.

Heeft u nog vragen over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

NL Select your country