Exact Online

Tip: Het uitkeren van een bonus

Een bonus of eindejaarsuitkering kunt u middels een component verlonen. Er is geen standaard component aanwezig voor het verlonen van bonussen. U kunt hier zelf een component voor aanmaken via de arbeidsvoorwaardengroep.

De arbeidsvoorwaardengroep kunt u openen via het menupad . Via de knop ‘Componenten’ komt u in het overzicht componenten terecht. Vervolgens kunt u via de knop ‘Nieuw’ een nieuw component aanmaken. Voor het uitkeringen van bonussen van een vast bedrag kunt u als templatecomponent ‘T_BR_VRG - Bruto vergoeding’ gebruiken. In het veld ‘Soort transactie’ kunt u aangeven of de bonus tegen reguliere loonbelastingtabellen of tegen bijzonder tarief verloond dient te worden. Indien u het voltijd bedrag in geeft, dan kunt u in het veld 'Deeltijdfactor toepassen' aangeven dat in de loonberekening van dit component rekening gehouden dient te worden met de deeltijdfactor.

Voor de eindejaarsuitkering kunt u eventueel de component 'VOORSCHOT13EMND - Voorschot 13e maand / eindejaarsuitkering' gebruiken. Indien u periodiek al wilt reserveren voor de 13e maand of eindejaarsuitkering, dan kunt u hiervoor de componenten '13EMRES - Reservering 13e maand' en '13EMAAND - 13e maand uitbetaling' gebruiken.

Er zijn verschillende manieren om de bonus aan de medewerkers te koppelen:

Alle medewerkers krijgen hetzelfde bedrag aan bonus of het herleide bedrag aan bonus.

  • U kunt in de component het voltijd bedrag ingeven en de optie 'Berekenen' aanvinken.

  • De instelling 'Deeltijdfactor toepassen' dient op 'Ja' te staan indien u het bedrag automatisch wilt herleiden voor deeltijd medewerkers.

  • Vervolgens kunt u een opvolger voor de component aanmaken met de begindatum van de volgende periode.

  • In de opvolger kunt u dan de optie 'Berekenen' weer uitvinken, zodat de component in de volgende periode niet meer berekend zal worden.Elke medewerker krijgt een ander bedrag aan bonus
U kunt dit via twee manieren verlonen:

1. Via massamutaties

  • U kunt via massamutaties de component aan de medewerkers koppelen. De massamutaties kunt u opstarten via het menupad .

  • In het veld 'Categorie' kunt u kiezen voor de optie 'Component per medewerker'. Vervolgens kunt u de betreffende arbeidsvoorwaardengroep en component selecteren. Nu kunt u de begindatum en eventueel een bedrag ingeven. U kunt ook als bedrag 0 ingeven.

  • In dit overzicht kunt u de bedragen per medewerker wijzigen. Na het klikken op de knop 'Bijwerken' wordt de component aan de medewerkers gekoppeld vanaf de begindatum met het betreffende bedrag.

  • Er verschijnt vervolgens een overzicht van de wijziging die is doorgevoerd.

  • De component is nu aan de medewerkers gekoppeld vanaf de betreffende datum. Indien de component voor één periode gekoppeld dient te zijn, kunt u nogmaals via massamutaties de component aan de medewerkers koppelen. Als begindatum kunt u dan de begindatum van de volgende periode ingeven, met als bedrag 0. De component zal dan aan de medewerkers gekoppeld worden met een nulbedrag. Deze ziet u ook niet op de loonstrook terug.2. Via invoer variabele mutaties

  • U kunt via invoer variabele mutaties de bonus component als kolom toevoegen en het bedrag voor de betreffende periode ingeven. Invoer variabele mutaties kunt u opstarten via het menupad .

  • Via de link 'Aanpassen' rechts bovenin het scherm, kunt u in een lege kolom kiezen voor 'Salaris component' en de betreffende salariscomponent selecteren. Ook kunt u hier een titel opgeven van de kolom. Na het bewaren komt u terug in invoer variabele mutaties.

  • Vervolgens kunt u op de knop 'Bewerken' klikken en de variabele mutaties per medewerker invullen, waaronder het bedrag van de bonus.

  • Na het bewaren van de variabele mutaties kunt u de loonboeking berekenen.

NL Select your country