Exact Online

Jaarafsluiting Exact voor Productie: Is het saldo op goederen in bewerking correct?

Aan het einde van het boekjaar of de periode staat er doorgaans nog onvoltooid werk op de vloer. De waarde daarvan vinden we op de grootboekrekening voor Goederen in bewerking. Het is nu een goed moment om te controleren of dit saldo correct is en eventueel om administratieve processen te voltooien.

Saldo op de grootboekrekening voor Goederen in bewerking

In , Financieel kunnen we onder Goederen in bewerking een (balans) rekening koppelen. Deze rekening wordt ook wel onderhanden werk genoemd. De rekening wordt gebruikt om de waarde van het werk op de vloer bij te houden. Telkens wanneer materiaal wordt uitgegeven of uren worden goedgekeurd wordt de waarde opgehoogd, en telkens wanneer product wordt gereed gemeld (ontvangen) wordt de waarde verlaagd. Wanneer het product volledig ontvangen is, en wanneer ook de bijbehorende administratieve processen voltooid zijn (zoals uren ingevoerd en goedgekeurd), dan kan de werkorder worden afgehandeld. Bij het afhandelen wordt een eventueel saldo op de rekening goederen in bewerking afgeboekt naar de winst & verlies rekening voor Productievariantie (, Financieel).

 

Wanneer de boekingsgang U niet geheel duidelijk is kunt meer lezen bij: De boekingsgang van Exact voor Productie.

 

Het saldo analyseren

We kunnen de grootboekkaart voor goederen in bewerking groeperen op werkorder:

In het bovenstaande voorbeeld zien we dat werkorders 160035, 160036 en 160037 bijdragen aan het saldo op de rekening. Alle drie hebben een debet saldo, alleen 160037 heeft een debet en credit boekingen. Door op de werkorder te klikken kunnen we zien welke status de werkorder heeft (Open, In bewerking, Ontvangen of Afgehandeld). Op de tab Algemeen kunnen we zien of een klantorder gekoppeld is, en op de tab Ontvangen product of de werkorder geheel of gedeeltelijk ontvangen is.

 

Werkorder status Open

Deze gaat U niet vinden op de rekening voor Goederen in bewerking omdat er nog geen enkele transactie heeft plaatsgevonden.

 

Werkorder status Afgehandeld

Als U deze vindt op de rekening voor Goederen in bewerking is het debetsaldo gelijk aan het creditsaldo. In de status Afgehandeld worden ook geen nieuwe boekingen of wijzigingen geaccepteerd.

 

Werkorder status In bewerking

Deze werkorders hebben wel al kosten gemaakt, maar nog geen enkel product ontvangen. Dat betekent dat U alleen een debet saldo zult aantreffen.

 

Werkorder status Ontvangen

Deze werkorders hebben al product ontvangen. De vragen zijn nu: Is de werkorder volledig ontvangen? (‘we verwachten geen product meer’), en zijn alle kosten geboekt? (‘alle materiaaluitgiften zijn verwerkt, alle uren goedgekeurd’). Als dat zo is kan de werkorder worden afgehandeld. Toch vinden we in deze status wel eens probleemgevallen.

We maken een onderscheid tussen werkorders die gekoppeld zijn aan een klantorder en werkorders die niet gekoppeld zijn aan een klantorder, omdat de boekingsgang verschillend is:

 

Fouten herstellen of fouten analyseren?

Nu kan het best voorkomen dat er een fout gemaakt is in de stamdata (‘een product waar we vergeten zijn om de kostprijs in te vullen’) of in het proces (‘een werkorder waar we vergeten zijn om bepaalde kosten te boeken’). Soms kunnen die fouten nog hersteld worden (‘we geven het materiaal alsnog uit’), maar soms ook niet (‘we hebben foute kostprijzen gebruikt’). Door een werkorder die fysiek niet meer op de vloer is af te handelen wordt de fout verplaatst naar de rekening voor productievariantie. We kunnen op die rekening alsnog correctieboekingen maken.

 

Meer informatie over dit blog bij Pieter Hamans, pieter.hamans@exact.com. Vragen gerelateerd met uw eigen boekhouding kunt U richten tot onze support afdeling.

Author image
Pieter Hamans

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle productieoplossingen van Exact wereldwijd. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de vertaling van klantbehoeften in onderwerpen voor de ontwikkelafdeling.

NL Select your country