Exact Online

Exact voor Productie Innovatie: Orderdoorlooptijd en Productiedoorlooptijd

Op het offertescherm en in de stuklijstversie van Exact voor Productie wordt gesproken over de ‘doorlooptijd’. We hebben dit begrip geïntroduceerd om uit te drukken hoe lang het duurt om een product of een aantal producten te vervaardigen. Naarmate we meer planningsfunctionaliteit ontwikkelen zullen we preciezer moeten worden in onze definities. We gaan binnenkort onze doorlooptijd hernoemen in ‘productiedoorlooptijd’, en we introduceren een nieuw begrip genaamd ‘orderdoorlooptijd’ in alle edities van Exact voor Productie.

Besteldoorlooptijd

Een bestaand begrip dat onveranderd blijft is de ‘ besteldoorlooptijd’. De besteldoorlooptijd wordtr gedefinieerd in Onderhoud | Leverancier / Artikel en drukt de (minimum) tijd uit van het genereren van een bestelling tot het ontvangen van de goederen. De eenheid voor de besteldoorlooptijd is dag omdat bestellingen een leverdatum vermelden (en niet een levertijd). Dit begrip wordt al toegepast in de MRP berekening van Exact voor Handel en Exact voor Productie Premium: het is het verschil tussen de gepland beschikbaar (datum) en te bestellen (datum).

 

Productiedoorlooptijd

De productiedoorlooptijd is de tijd die benodigd is vanaf het vrijgeven van een werkorder tot het gereedmelden van het product. Net als bij de besteldoorlooptijd is de eenheid dag. Vaak wordt er gedacht dat de productiedoorlooptijd kan worden afgeleid van de insteltijd(en) en run tijd(en) van de bewerkingsvolgorde. In de praktijk is dat erg moeilijk (zeg maar onmogelijk). Om te beginnen zouden de stappen in de bewerkingsvolgorde sequentieel kunnen zijn (stap 1 is klaar voordat stap 2 begint), maar ze zouden zomaar een andere afhankelijkheid kunnen hebben (stap 1 en stap 2 worden tegelijkertijd uitgevoerd). Dan nog, en misschien is dat belangrijker, moet de productiedoorlooptijd ook rekening houden met werkvoorbereiding, vertraging voordat de bewerking begint (wacht), verloren tijd nadat de bewerking klaar is (gereed), en de tijd voor transport naar de volgende bewerking (transport). Vaak duurt de tijd voor wacht, gereed en transport nog langer dan de eigenlijke machinetijd (instellen run). Als we halffabrikaten moeten produceren is de totale productiedoorlooptijd ook langer dan de productiedoorlooptijd van het eindproduct. Wat we tot zover doorlooptijd genoemd hebben gaan we vanaf nu productiedoorlooptijd noemen. De productiedoorlooptijd speelt dezelfde rol als de besteldoorlooptijd in de MRP: het verschil tussen de gepland beschikbaar (datum) en open werkorder  (datum). De productiedoorlooptijd kan onderhouden worden op de stuklijstversie en op het werkorder scherm.

Orderdoorlooptijd

De orderdoorlooptijd is de tijd die nodig is van het creëren van een verkooporder tot de levering van het product. Ook hier is de eenheid dag. Het doel van de orderdoorlooptijd is het voorstellen van de (vroegste) leverdatum: de leverdatum wordt afgeleid van de orderdatum (vandaag) plus de orderdoorlooptijd. Voor producten die ordergestuurd zijn kan dat betekenen dat we eerst halffabrikaten moeten maken en materialen moeten inkopen (dan zal de orderdoorlooptijd langer zijn dan de productiedoorlooptijd), maar voor producten die voorraadgestuurd zijn mogen we aannemen dat we voorraad hebben en dan zal de orderdoorlooptijd korter zijn dan de productiedoorlooptijd. De orderdoorlooptijd kan onderhouden worden op de stuklijstversie en op het offertescherm.

Deze verbeteringen zijn vanaf heden beschikbaar in alle versies van Exact voor Productie.

 

 

NL Select your country