Exact Online

Een administratie verplaatsen middels de overdracht wizard

In sommige situaties is het nodig om een administratie van de ene licentie naar een andere licentie te verplaatsen. Bijvoorbeeld als uw administratie op dit moment bij uw accountant in de licentie staat en u zelf uw administratie wilt gaan voeren met een eigen licentie, of andersom.

In een eerdere blog is al eens uitgelegd hoe u een verplaatsingsverzoek bij de supportafeling in kunt dienen. Inmiddels is het mogelijk om zelf de verplaatsing te regelen. Dit kunt u doen middels de ‘Overdracht wizard’.

Let op! Om deze actie uit te kunnen voeren dient de gebruiker de rechten “Licentie beheren” en “Administraties aanmaken/verwijderen” te hebben. U kunt dit controleren via .

Om de ‘Overdracht wizard’ te starten gaat u naar . Hier klikt u op de knop ‘Eigendomsoverdracht’.

De ‘Overdracht wizard’ wordt nu geopend. U klikt eerst op ‘Volgende’, waarna u direct aan kunt geven welke administraties er verplaatst moeten worden en naar welke licentie.

Nadat u deze gegevens heeft ingevuld, klikt u weer op ‘Volgende’. U kunt nu een ‘activatiecode’ verzenden naar de eigenaar van de nieuwe licentie. Deze persoon ontvangt deze activatiecode per e-mail en heeft deze nodig om de administratie in zijn of haar eigen administratie te accepteren.

Hierna kunt u de ‘Overdracht wizard’ sluiten.

De nieuwe eigenaar heeft nu direct een overdrachtsverzoek ontvangen. Deze vindt hij of zij via . Hier staat een verzoek met als omschrijving ‘Overdracht van administratie(s) naar uw abonnement’. Deze kan geopend worden, waarna vervolgens de ‘Acceptatie wizard’ gestart kan worden.

In deze wizard kan de activatiecode ingevoerd worden en kan aangegeven worden of deze administratie toegevoegd moet worden aan de licentie, of dat deze een bestaande administratie mag ‘overschrijven’.

Tenslotte kan gekozen worden voor ‘Bevestigen’ en is hiermee het proces afgerond. Het is afhankelijk van een aantal factoren wanneer de administratie daadwerkelijk beschikbaar is in de nieuwe licentie, in de meeste gevallen is dit de volgende werkdag.

NL Select your country