Exact Online

De nieuwe Exact Online financiële cockpit! Wat moet u weten?

De nieuwe financiële cockpit is beschikbaar voor alle gebruikers. Exact Online Boekhouden gebruikers die eind november met Exact Online gestart zijn werken al met deze nieuwe cockpit.

Om te beginnen willen we u uitleggen waarom we deze nieuwe financiële cockpit hebben gemaakt. We willen onze boekhoudklanten één centraal startpunt bieden voor boekhouden in Exact Online. Via dit startpunt heeft u direct inzicht in wat u heeft, hoeveel u nog zult ontvangen en hoeveel geld u nog moet betalen. Daarnaast dient de cockpit ook als de hoofdingang naar de belangrijkste boekhoudfuncties.

Wat moet u weten?

De nieuwe cockpit bestaat uit 6 secties.

 1. Algemeen overzicht
 2. To do
 3. Bank/Kas
 4. Verkoop
 5. Inkoop
 6. Resultaat


      Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over deze secties:

      Hoe werkt de navigatie in de financiële cockpit?

      Met de pijltjes kunt u de secties van de cockpit openen en sluiten. Wanneer een sectie is geopend krijgt u meer informatie. De cockpit onthoudt of u een sectie heeft geopend of gesloten.

      Wat is de To do sectie rechtsboven in het scherm?

      De To do sectie toont financiële en algemene taken die u nog dient af te handelen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van de BTW aangifte of het versturen van herinneringen. Wanneer u op de knoppen Algemeen, Bank/Kas, Verkoop of Inkoop klikt, wordt de sectie uitgeklapt. Om alle secties in één keer uit te klappen kunt u op het icoon met de bel klikken. U ziet nu alle openstaande taken, en kunt deze realiseren.

      Hoe kan ik bank-, kas, verkoop-, inkoop- en memoriaalboekingen aanmaken?

      U kunt alle acties vinden onder de blauwe knoppen of onder de drop-down menu’s in de bank/kas-, verkoop-, inkoop- of resultaat sectie. Wanneer u bijvoorbeeld een kasboeking wilt aanmaken, klikt u op het drop-down menu in de bank/kas sectie. Wanneer u een inkoopfactuur wilt invoeren klikt u op het drop-down menu in de inkoop sectie. Om memoriaalboekingen aan te maken klikt u op de blauwe knop in de sectie Resultaat.

      Waar kan ik mijn openstaande posten vinden?

      In de verkoop- en inkoop sectie ziet u het totale bedrag aan openstaande posten. Tevens ziet u een grafiek waarin de bedragen zijn uitgesplitst per aantal dagen openstaand. Wanneer u op de kolommen in de grafiek klikt, opent u de ouderdomsanalyse. In de ouderdomsanalyse ziet u alle (achterstallige) openstaande posten. Op de tabbladen Factuur Relatienaam / Factuur Relatiecode ziet u alle afzonderlijke openstaande en achterstallige posten per relatie.

      Hoe kan ik mijn omzet, kosten of resultaat per maand zien?

      De Resultaat sectie bestaat uit 3 segmenten: Omzet, Kosten en Resultaat. Klik op deze segmenten om de betreffende informatie in de grafiek weer te geven. Wanneer u de muis over de grafiek beweegt, ziet u de omzet, kosten of resultaat per maand.

      Hoe bekijk ik de Balans / winst en verlies?

      De Resultaat sectie bestaat uit 3 segmenten: Omzet, Kosten en Resultaat. Wanneer u op het Resultaat segment klikt, wordt een grafiek getoond. Door op de grafiek te klikken opent u de Balans / winst en verlies.

      Hoe kan ik mijn omzet, kosten of resultaat vergelijken met het voorgaande jaar?

      U kunt de omzet, kosten of resultaat per segment vergelijken met het vorige jaar. Wanneer u op een segment klikt wordt een grafiek getoond. Door met de muis over ieder element van de grafiek te bewegen kunt u de omzet, kosten of resultaat vergelijken met het voorgaande jaar.

      Waar kan ik de links vinden naar de overzichten die in de oude financiële cockpit aanwezig waren?

      Via de sectie Resultaat kunt u de Balans / winst en verlies opvragen. Zie de vraag “Hoe bekijk ik de Balans / winst en verlies?". In dit menu kunt u ook de links naar de andere overzichten vinden.

      Grootboekkaart via
      BTW-overzicht
      Documenten
      Bankkoppelingen

      Author image
      Judith Van Wissen

      Judith heeft meer dan 10 jaar ervaring bij zowel support, verkoop als development. Bij Exact is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Exact voor Boekhouden. Judith kent Exact van binnen en buiten als geen ander.

      NL Select your country