Productie

Beter proces door geïntegreerd kwaliteitsmanagement

NelfKoopmans is een fabrikant van verf voor de bouw, industrie en scheepvaart met een geschiedenis die 200 jaar teruggaat. Behalve een assortiment van eigen merken voor specifieke doelgroepen is NelfKoopmans ook in staat om recepturen op aanvraag te ontwikkelen. In de hypermoderne fabriek in Marrum, Friesland, wordt met 65 medewerkers gewerkt aan innovaties zoals NaturePaint, een verf die nagenoeg geen schadelijke impact op mens of natuur heeft.

Waar de moderne insteek van NelfKoopmans zich manifesteert is in de automatisering van de productielogistiek die sinds 2013 ter hand genomen is onder begeleiding van ProSigma, een Exact partner die gespecialiseerd is in ERP oplossingen voor de verfindustrie. Daarbij is gekozen voor Exact voor Productie als de logistieke kern van de oplossing (orderstroom, receptuur, voorraad, productieplanning en registratie). Bij het maken van verf is kwaliteit en consistentie uiterst belangrijk. Daarom wordt daarvoor een gespecialiseerde oplossing ingezet, AlisQI, waarin de controles op het eindproduct worden vastgelegd en vergeleken met de specificaties.

Wij spraken met Jurian Biesheuvel, hoofd laboratorium van NelfKoopmans over AlisQI en de integratie met Exact voor Productie. Een productieorder die in Exact is aangemaakt wordt automatisch overgenomen in AlisQI. Daarin is het batchnummer van het product al gereserveerd, omdat de kwaliteitscontroles bij elke nieuwe batch worden herhaald. Het laboratorium verzamelt een monster van het product en voert daar een aantal metingen op uit zoals voor de kleur en glans. In de bestanden van AlisQI zijn voor ieder product specificaties vastgelegd. In eerste instantie wordt het monster vergeleken met de specificaties om de productie te kunnen bijstellen: Wanneer het product aan de specificaties voldoet wordt de order in Exact gereedgemeld. Maar wanneer er een afwijking wordt geconstateerd dan volgt een zogenaamde ‘bijstelling’. Er wordt een nieuwe regel aan de receptuur in de productieorder toegevoegd met een ingrediënt die moet worden bijgemengd. In dat geval wordt er hierna weer een nieuw monster genenomen en het laboratorium proces herhaalt zich.

De meerwaarde van AlisQI is ook zichtbaar buiten deze operationele controles. Zo is NelfKoopmans in staat aan de hand van historische gegevens om bestaande recepturen te verbeteren en te analyseren op trends. Wanneer er een opmerking uit de markt komt, is het mogelijk om de oorspronkelijke testgegevens terug te vinden in AlisQI aan de hand van het batchnummer.

De ervaring van Jurian, nu 4 jaar hoofd van het laboratorium, is dat hij heel tevreden is over de gekozen oplossing. De implementatie van AlisQI heeft tot een verbetering van het proces geleid. Hij kan nu makkelijker terugvinden welke meetgegevens bij welke batch en dus bij welke klant horen. Ook de mogelijkheid om trends te analyseren en receptuurverbeteringen te onderbouwen wordt erg gewaardeerd.

 

Exact voor Productie

Productie software voor een digitale fabriek.

Met de productiesoftware van Exact digitaliseer je het gehele productieproces van productie tot levering. Koppel met ruim 370 apps en krijg inzicht in al je cijfers vanaf één locatie. Zo optimaliseer je het productieproces en realiseer je optimale marges.

 

AlisQI

Geïntegreerd kwaliteitsmanagement voor slimme bedrijven.

Krijg grip op je producten en processen. Leg kwaliteitsgegevens uit laboratorium en productie vast in één systeem. Onze Statistische Proces Controle (SPC) tools laten je leren van je eigen data. AlisQI is 100% cloud software.

NL Select your country