Bouw

De Wet kwaliteitsborging: alles wat je moet weten

De Wet kwaliteitsborging (Wkb): alles wat je moet weten

Ondanks het uitstel van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) blijft het een belangrijk topic. Hoe borg jij de kwaliteit van je projecten en de veiligheid van je medewerkers? Met de kwaliteitsborgingstool van Exact Online Bouw leg je de juiste informatie vast en borg je de kwaliteit en veiligheid.

Nieuwe Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De bouwkwaliteit in Nederland verbeteren: in een notendop is dát het doel van de nieuwe Wkb (of, zoals hij voluit heet, het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen). Begin 2024 ben je als aannemer eerder aansprakelijk voor verborgen gebreken die aan het licht komen na oplevering van een project. Ook heb je als aannemer onder meer de verplichting om je opdrachtgevers beter te informeren over de bouwkwaliteit die je levert. De bedoeling van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging is dat particulieren en bedrijven zo minder last krijgen van gebreken en constructiefouten bij nieuwe gebouwen, zoals lekkages of slechte ventilatie.

Meer efficiency, minder faalkosten

Voor jou als aannemer biedt de Wkb voordelen. Zo vormt de nieuwe wet een goede aanleiding om je bedrijfsprocessen weer eens kritisch door te lichten, wat de kwaliteit en efficiency van je bedrijfsvoering ten goede komt. Bovendien zul je fouten in het bouwproces waarschijnlijk eerder op het spoor komen, wat onder de streep leidt tot minder risico’s en fors lagere faalkosten.

Goed documenteren steeds belangrijker

Tegelijkertijd betekent het in de praktijk dat je als bouwbedrijf veel meer moet gaan vastleggen en documenteren. Ontdek je fouten in het ontwerp, de opdracht en/of tekeningen van de opdrachtgever? Dan ben je verplicht om hem of haar schriftelijk te waarschuwen. Als aannemer/bouwer ben je straks bovendien aansprakelijk voor alle gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt, ténzij deze gebreken jou niet zijn aan te rekenen. Maar dit moet je dan wel kunnen bewijzen. Je moet kunnen aantonen dat het gebrek er op het moment van oplevering niet was. Of dat het bijvoorbeeld gaat om een ontwerpfout van je opdrachtgever of diens architect.

De bewijslast ligt bij jou

Binnen het bouwtoezicht komen het risico en de bewijslast kortom bij jou als aannemer te liggen. Een onafhankelijke kwaliteitsborger let er tijdens het ontwerpen en bouwen van een gebouw op dat er aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Aan de hand van documenten en dossiers moet je kunnen laten zien hoe je een woning, bedrijfspand of een ander object (zoals een tunnel) hebt gebouwd. Bouwtekeningen, offertes, foto’s, rekeningen en tal van andere informatie: alles moet je straks kunnen overleggen.

Elk bouwbedrijf, van klein tot groot, krijgt uiteindelijk met de Wkb te maken. Er komt dus flink wat op je af. Des te belangrijker dat je goed beslagen ten ijs komt. Zo voorkom je onaangename verrassingen, zoals een boete of een schadeclaim. Belangrijk is vooral dat je nadenkt over hoe je alles straks overzichtelijk gaat vastleggen en over hoe je je bedrijfsprocessen optimaal en transparant inricht.

 

Digitalisering voor meer grip

Digitalisering kan daarbij helpen. In de bouwwereld (zeker bij wat kleinere bedrijven) gebeurt nu nog veel op papier. Met de Wkb in aantocht levert dat extra risico’s op; papieren documenten raken makkelijk zoek of beschadigd. Het digitaal vastleggen van documenten en processen heeft als voordeel dat je informatie altijd makkelijk kunt terugvinden, op een centrale, goed beveiligde plek. Bijkomend voordeel is dat al je medewerkers steeds kunnen beschikken over dezelfde informatie. Dat voorkomt misverstanden en ‘ruis’.

Ook helpt digitalisering bij het standaardiseren van processen. Op die manier krijg je vanzelf meer uniformiteit in je werkwijze rondom bouwprojecten, en wordt de kans dat je onbedoeld de fout in gaat een stuk kleiner. En gaat het onverhoopt toch mis? Dan kun je ondubbelzinnig terugvinden waar en door wie een bepaalde actie is ondernomen. Op die manier helpt digitalisering je om de kans op bouwfouten te minimaliseren.

Exact Online Bouw: hét platform voor kwaliteitsmanagement

Exact Online Bouw is dé kwaliteitsborgingstool voor elk bouwbedrijf dat serieus werk wil maken van de Wkb. Op dit cloudplatform kun je het volledige projectmanagement rondom bouwprojecten stroomlijnen; van het digitaal vastleggen en beheren van documenten (zoals offertes, contracten en bouwtekeningen) tot het maken van een inzichtelijke project- en personeelsplanning. Per project creëer je een overzichtelijk garantierapport. Zo heb je te allen tijde grip op de situatie, of je nu onderweg bent, op de bouwplaats staat of op kantoor werkt. En kun je altijd, op elk apparaat, aantonen dat je hebt gewerkt volgens de wettelijke eisen op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM).

Meer weten over hoe de bouwsoftware van Exact je kan ondersteunen bij de kwaliteitsborging binnen je organisatie?

NL Select your country