Accountancy

Zó kun je als accountant Agile werken | Agile werkwijzen

Agile werkwijzen

In de vorige blogs zijn we ingegaan op de voordelen van Agile werken voor de samenwerking binnen het kantoor en met klanten en de kenmerken van een Agile kantoor. In dit blog gaan we in op de verschillende ‘smaken’ van Agile werken waar je uit kunt kiezen en hoe je bepaalt welke werkwijze het beste bij jouw accountants- of administratiekantoor past.

Agile in verschillende smaken

Om de voordelen van Agile werken binnen je kantoor te realiseren, zijn er diverse werkwijzen beschikbaar. Elk van deze werkwijzen hebben specifieke kenmerken en toepassingsgebieden, onderstaand de werkwijzen die het meest passen bij accountants- en administratiekantoren.

Kanban

Kanban is een agile werkwijze die zich goed leent voor (productie-)werk, werk met een redelijke mate van voorspelbaarheid of zeer korte deadlines. Kanban is een methode om kenniswerk-diensten (processen) te definiëren, te managen en te verbeteren. Het helpt het onzichtbare (kenniswerk) zichtbaar te maken en voorkomt dat je te veel zaken tegelijkertijd oppakt. De Kanban methode hecht veel waarde aan visualisatie. Men werk bijvoorbeeld met een planbord, een overzicht van werkzaamheden waaraan een van de volgende statussen is toegekend: te doen, onderhanden, gedaan.

Wil je specifieke processen binnen je kantoor evalueren en verbeteren? Dan is Kanban een heel geschikte Agile werkwijze om in te zetten. Genereer bijvoorbeeld een lijst met taken die door meerdere medewerkers opgepakt kan worden. Dat maak het onderhanden werk transparant en zorgt voor een goede verdeling van het werk over de medewerkers van het kantoor.

Scrum

Scrum is een agile werkwijze die je flexibiliteit vergroot en je helpt zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. In tegenstelling tot de traditionele aanpak waar veel tijd wordt besteed aan de voorbereiding en het uitwerken van plannen, voeg je met Scrum zo snel mogelijk waarde toe voor de klant. In Scrum werk je met zelforganiserende en multidisciplinaire teams in korte cycli aan concrete tussenproducten, sprints genoemd.

Scrum kun je binnen een kantoor bijvoorbeeld toepassen om uren in te schatten voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Of doe een korte standup weekstart aan de hand van het planbord zodat iedereen van elkaar weet waar de komende week aan wordt gewerkt.

Aan de slag met Agile

Agile werken komt dus eigenlijk vooral neer op klantgericht werken, wat voor elke accountant hoge prioriteit heeft. Het draait om het principe dat er telkens kleine onderdelen van een groter geheel worden opgeleverd, die vervolgens worden gepresenteerd en getoetst bij de klant. Bij Exact werken we ook Agile waar het gaat om productontwikkeling, kijk maar naar de releases. Met deze aanpak willen we klantinbreng optimaliseren zodat we díe productfunctionaliteiten opleveren waar onze klanten echt op zitten te wachten.

NL Select your country